logo NCGeo

Mariene Geodesie - Jaarverslagen

De jaarverslagen zijn ook opgenomen in de jaarverslagen van het NCG.

In 2011 is de Subcommissie Mariene Geodesie op 24 maart en op 6 oktober bijeengekomen, respectievelijk op de TU Delft en bij Deltares in Utrecht. De Subcommissie heeft het Werkplan 2011 in de voorjaarsbijeenkomst vastgesteld...

In het verslagjaar zijn de uitgeschreven presentaties van de studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry', in 2009 georganiseerd met de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens, gepubliceerd in Management of massive point cloud data: wet and dry (Editors: P.J.M. van Oosterom, M.G. Vosselman, Th.A.G.P. van Dijk, M. Uitentuis) in de Groene reeks van de NCG. Ook is er intensief samengewerkt met leden van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen om...

In 2009 is de Subcommissie Mariene Geodesie op 6 maart en op 8 oktober bijeengekomen. Het werkplan 2009 van de Subcommissie is in de voorjaarsbijeenkomst vastgesteld. Prof.dr.ir. P.J. Oonincx (Nederlandse Defensie Academie), dr.ir. P.C. Roos (Universiteit Twente) en mw. dr. T.A.G.P. van Dijk (Deltares) zijn verwelkomd als nieuw lid van de Subcommissie. Door deze uitbreiding kan uitvoering gegeven worden aan de ambitie uit het werkplan om bestaande kennis over de marien-fysische processen beter samen te brengen met...

In 2008 is de Subcommissie Mariene Geodesie tweemaal bijeengekomen. Het werkplan van de Subcommissie is besproken in de voorjaarsbijeenkomst. Afgesproken is dat het een levend document is, dat naar aanleiding van elke bijeenkomst geactualiseerd kan worden. Een andere procedurele verbetering is het doorsturen van de relevante 'Circular Letters' van de International Hydrographic Organization (IHO) naar de leden. Ook zal de Subcommissie zich beter laten informeren over de activiteiten van...

In het verslagjaar is de Subcommissie tweemaal bijeengeweest. De Subcommissie heeft een aanvang gemaakt met het aanpassen van het werkplan, mede met het oog op nieuwe beoogde leden...

In het jaar 2006 is de Subcommissie eenmaal bijeengeweest, in oktober. De in het voorjaar geplande bijeenkomst ging vanwege vele verhinderingen van de leden niet door. Als taak voor de toekomst is besloten om te kijken naar praktische onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de Subcommissie aan de orde kunnen komen, naast meer theoretisch gerelateerde onderwerpen. Ook zal gekeken worden naar...

De Subcommissie is in het verslagjaar tweemaal bijeengeweest: in april en in september. Kapt. t.z. F.P.J. de Haan (Dienst der Hydrografie) is per september kapt. t.z. R. van Rooijen opgevolgd als voorzitter van de Subcommissie. Overige wijzigingen in de samenstelling van de Subcommissie zijn te vinden in...

Een afstudeeropdracht is nader geformuleerd om verschillende bestaande methodes van getijreductie met elkaar te vergelijken en te onderzoeken. Het onderzoek wordt in samenwerking tussen Fugro, de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie uitgevoerd...

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com