logo NCGeo

GPS-satelliet Luchtfotogrammetrie

Het NCG is het platform in Nederland waar overleg plaats vindt om richting te geven aan het fundamentele en strategisch onderzoek op het gebied van de geo-informatie en de geodesie. 
Het NCG doet strategische verkenningen, scenariostudies en trendanalyses ten aanzien van de technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein en initieert onderzoek.
Het overleg in de Commissie tussen het onderzoek en het maatschappelijk veld moet er toe leiden dat tijdig keuzes worden gemaakt voor kennisontwikkeling en onderzoek, die zijn afgestemd op de voorziene behoeften van de Nederlandse samenleving.

Taken van het NCG

  • Het coördineren en sturen van het fundamenteel en strategisch onderzoek in de geodesie en de geo-informatie in Nederland.
  • Het vormen van een denktank voor de geodesie en de geo-informatie in Nederland.
  • Het geven van adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie en de geo-informatie rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Het coördineren van de vertegenwoordiging van Nederland in internationale wetenschappelijke organisaties op het gebied van de geodesie en de geo-informatie.
  • Het adviseren van het hoger onderwijs in de geodesie en de geo-informatie vanuit een wetenschappelijk perspectief rekening houdend met de maatschappelijke behoeften.
  • Het bijdragen aan de instandhouding en het up-to-date houden van de geodetische infrastructuur in Nederland.

Geodesie en geo-informatie

Onder geodesie en geo-informatie wordt hier verstaan de inwinning, verwerking en distributie van ruimtelijke informatie (op en rond het aardoppervlak), de analyse van de onderlinge geometrische relaties en de presentatie daarvan.

Daartoe behoren de plaatsbepaling, de remote sensing, de rekentechnieken met grote vector- en rasterbestanden, de kwaliteitsbepaling van de ligging en de geometrische relaties, de kennis van structuren van databestanden en de navigatie. Niet tot het aandachtgebied van het NCG rekenen we de thematische gegevens en de analyse en interpretatie van die thema's, zolang het niet de geometrische component betreft.

De historische beperking "op en rond het aardoppervlak" is bewust tussen haakjes geplaatst, zodat de geodesie en de geo-informatie hun technieken ook ten dienste kunnen stellen aan andere ruimtelijke gegevensbestanden uit andere vakgebieden en toepassingen, bijvoorbeeld de geneeskunde, de vervorming van modellen in de windtunnel en de (terrestrische) fotogrammetrie voor de architectuur.
De geodesie en de geo-informatie verlenen diensten aan andere wetenschappen en maatschappelijke toepassingen. Daarom is een relatie met die wetenschappen en de organisaties op het gebied van de maatschappelijke toepassingen van groot belang.

Organisatie

De NCG was een onderdeel van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). De NCG bestond uit de Nederlandse Commissie voor Geodesie, het Dagelijks Bestuur en vijf subcommissies. Bij het werk van de Commissie en de subcommissies zijn ca. 60 mensen betrokken, die verbonden zijn aan universiteiten, hogescholen, instituten, overheidsdiensten en bedrijven. Het Bureau van de NCG, was gevestigd in Delft, en ondersteunde dit werk.
De NCG-KNAW is per 1-1-2014 opgehouden te bestaan wegens veranderd beleid van de KNAW. De activiteiten van de NCG zijn overgenomen door de stichting Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG). Het NCG bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de deelnemers zijn vertegenwoordigd in het Platform en circa 6 Commissies. De postbus van het NCG is gevestigd bij GEONOVUM in Amersfoort en ondersteunt dit werk.

Onderzoek en publicaties

Het NCG voert in samenwerking met universiteiten, diensten en bedrijven onderzoek uit dat zij van belang acht voor de ontwikkeling van de geodesie en de geo-informatie. Het voorgenomen, lopende en afgesloten onderzoek is te vinden op de pagina onderzoek.

Het NCG geeft digitale publicaties uit in de serie 'Publications on Geodesy' en de 'Groene serie' met o.a. resultaten van onderzoek, studiedagen en symposia (zie ook Publicaties).

NCG Beleidsnota 2017 - 2022

Verdere informatie over de taken en de organisatie van het NCG zijn te vinden in de

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com