logo NCGeo

dinsdag, 05 november 2013 15:44

Jaarverslag 2004 Subcommissie Mariene Geodesie

Low Frequency Active SonarMultibeam-meting
Jaaropdracht 2005 Opnemingsvaartuigen


Onderzoek

Een afstudeeropdracht is nader geformuleerd om verschillende bestaande methodes van getijreductie met elkaar te vergelijken en te onderzoeken. Het onderzoek wordt in samenwerking tussen Fugro, de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie uitgevoerd.


Onderwijs

Ontwikkelingen opleiding Hydrografie Terschelling
Er wordt nagedacht over de invoering van de bachelor-master-structuur. Naast de vele contacturen wordt er ook projectgericht gewerkt. Er wordt getracht om een internationaal uitwisselingsprogramma te starten. In totaal zijn er circa 30 studenten. Het nieuwe schip Octans is erg belangrijk voor het onderwijs en is nu voorzien van apparatuur. Het contact met het beroepsveld (klankbordgroep) verloopt goed.

Ontwikkelingen Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM)
Per 1 augustus is het bachelor-master-model van start gegaan. Het KIM is samen met de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en het Instituut Defensie Leergangen (IDL) opgegaan in één instituut, de Hogere Defensie Opleidingsinstituten (HDO). Er is één afstudeerrichting Technische wetenschappen met ruim 20 studenten en met een afstudeerprofiel Nautische wetenschappen. Het aantal studenten baart zorgen. Technische wetenschappen blijft gehuisvest in Den Helder. De bachelor is in ontwikkeling. Er wordt aansluiting gezocht bij andere masters (Nottingham, Delft). Er zijn geen goede ervaringen met het projectonderwijs. De opleidingen worden voorgedragen voor accreditatie.

Ontwikkelingen TU Delft
Ook bij de TU Delft wordt de bachelor-master-structuur ingevoerd. Daarnaast komen er minors, waaronder een minor Aardobservatie. De master Aardobservatie is per 1 september van start gegaan. De minor (van een half jaar) gaat per 1 september 2005 van start. De geodesiesecties zijn betrokken bij de masters Aardobservatie en Space systems.
Prof.dr. D.G. Simons (TU Delft) heeft een presentatie gehouden over de toekomst van het onderzoek en onderwijs op het gebied van de mariene geodesie. 'Seafloor mapping' wordt een belangrijk onderwerp.


Uitwisseling van informatie

Een terugkerend actiepunt op de agenda is de uitwisseling van relevante informatie van de leden van de Subcommissie op het vakgebied. In de belangstelling stonden de nieuwe schepen van de Dienst der Hydrografie. Informatie over cursussen en symposia is uitgewisseld en ervaringen over in gebruik zijnde systemen en apparatuur zijn binnen de Subcommissie gedeeld.

De Subcommissie is in het verslagjaar tweemaal bijeengeweest: in mei en in oktober.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com