logo NCGeo

Jaarverslagen - Geodetische Infrastructuur & Referentiesystemen

De jaarverslagen zijn ook opgenomen in de jaarverslagen van het NCG.

De Subcommissie is in 2012 eenmaal bijeengeweest voor de 70e vergadering op 13 juni. De geplande vergadering van december 2012 is uitgesteld tot januari 2013.

In 2012 is secretaris van de Subcommissie ir. J. van Buren opgevolgd door ir. L. Huisman van het Kadaster...

De Subcommissie is in 2011 driemaal bijeengeweest voor de 67e, 68e en 69e vergadering op respectievelijk 20 januari, 22 juni en 7 december. In 2011 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de Subcommissie; zie Bijlage 1. Samenstelling van de organen van de NCG, pag. 54. Voorzitter van de Subcommissie dr.ir. H. Quee is herbenoemd als lid van de Nederlandse Commissie voor Geodesie en voorzitter van de...

De Subcommissie is in 2010 tweemaal bijeengeweest voor de 65e en 66e vergadering op respectievelijk 6 april en 14 oktober. Van het rapport Huidige organisatie en ontwikkelingsrichting van de geodetische infrastructuur in Nederland. Na vergelijking met onze buurlanden, dat het Dagelijks Bestuur van de NCG op voorstel van de Subcommissie heeft laten opstellen, is op 3 maart een definitieve versie verschenen. Naar aanleiding hiervan is vanuit de NCG en het GI-beraad aan de betrokken uitvoerende diensten het Kadaster, de Rijkswaterstaat Data–ICT–Dienst, de Dienst der Hydrografie en de TU Delft gevraagd een voorstel te maken voor de toekomstige organisatie van de geodetische infrastructuur van...

De Subcommissie is in 2009 driemaal bijeengeweest voor de 62e tot en met de 64e vergadering op respectievelijk 15 april, 23 september en 1 december.

Op voorstel van de Subcommissie heeft het Dagelijks Bestuur van de NCG een studie laten uitvoeren naar de geodetische infrastructuur in Nederland. De Nederlandse situatie wordt hierin vergeleken met die in omliggende landen. Ir. J. van der Linde is vanuit het Kadaster gedetacheerd bij de NCG en belast met het onderzoek. Een stuurgroep bestaande uit dr.ir. H. Quee (voorzitter Subcommissie), dr.ir. F.J.J. Brouwer (lid Dagelijks Bestuur NCG) en prof.mr. J.W.J. Besemer (vicevoorzitter NCG) begeleidt het onderzoek. Het conceptrapport is in...

Activiteiten van de Subcommissie Op voorstel van de Subcommissie laat het Dagelijks Bestuur van de NCG een studie uitvoeren naar de geodetische infrastructuur in Nederland. De Nederlandse situatie wordt hierin vergeleken met die in omliggende landen. Ir. J. van der Linde is vanuit het Kadaster gedetacheerd bij de NCG en belast met het onderzoek. Er is een stuurgroep ingesteld bestaande uit dr.ir. H. Quee, dr.ir. F.J.J. Brouwer en prof.mr. J.W.J. Besemer. Tijdens de vergadering van de Subcommissie van...

Op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de NCG laat de Subcommissie een studie uitvoeren naar de geodetische infrastructuur in Nederland. De Nederlandse situatie wordt hierin vergeleken met die in omliggende landen. De Subcommissie heeft een uitvoeringsplan naar het Dagelijks Bestuur gestuurd en het Dagelijks Bestuur heeft dit doorgesproken met het Kadaster en de Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst. Ir. J. van der Linde wordt vanuit het Kadaster gedetacheerd bij de NCG en zal het onderzoek uitvoeren. Er is een stuurgroep gevormd bestaande uit...;p:

In 2005 verzocht het Dagelijks Bestuur van de NCG de Subcommissie om een studie te doen naar de organisatie van de geodetische infrastructuur in Nederland. De Subcommissie heeft vervolgens een studie naar de situatie in Nederland en in omliggende landen voorgesteld en dit voorstel in een uitgebreide brief van 1 november 2006 bij het Dagelijks Bestuur van de NCG toegelicht. Het project is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur inclusief de financiële ondersteuning, maar er werd nog geen menskracht gevonden om het project daadwerkelijk te starten.
Naar aanleiding van ontwikkelingen in de organisatie van het Kadaster heeft de Subcommissie het Dagelijks Bestuur gevraagd het Kadaster te adviseren de taak van...

In 2005 is de notitie Functie Subcommissie Geometrische Infrastructuur opgesteld. In deze notitie worden de plaats en de functie van de Subcommissie aangegeven in de context van de organisatorische situatie in Nederland. Tevens stelt de Subcommissie hierin voor haar naam te wijzigen in Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen. Dit omdat het om een specifiek geodetisch kennisgebied gaat en bovendien de naam geodetisch beter past bij een werkgebied dat inhoudelijk deels uit geometrische en deels uit fysische modellen en systemen bestaat.

Van het Dagelijks Bestuur van de NCG ontving de Subcommissie op 21 juni een reactie op deze notitie. Het Dagelijks Bestuur kan zich goed vinden in...

Een systeem voor de automatische processing van de data van het AGRS.NL (Actief GPS Referentie Systeem Nederland) berekent op basis van de Bernese software bij de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI) van Rijkswaterstaat de dagelijkse posities voor de AGRS.NL- en de omliggende EUREF- en IGS-stations (European Reference Frame; International GPS Service) met een nauwkeurigheid van enkele millimeters. AGI heeft dit systeem gebruikt voor de analyse van AGRS.NL-tijdreeksen. Daarbij is gebleken dat een bijstelling van de gepubliceerde ETRS89-coördinaten (European Terrestrial Reference System 1989) voor de AGRS.NL-referentiestations nodig is. Dit is enerzijds het gevolg van...

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com