logo NCGeo

dinsdag, 05 november 2013 15:44

Jaarverslag 2005 Subcommissie Mariene Geodesie

 

Het meten van geluidssnelheidsprofielen met de 'Multibeam Echosounder'Mobiele peilschaal geplaatst op de zeebodem
Vaste peilschaal geplaatst op de zeebodemBepalen van de getijreductie

De Subcommissie is in het verslagjaar tweemaal bijeengeweest: in april en in september. Kapt. t.z. F.P.J. de Haan (Dienst der Hydrografie) is per september kapt. t.z. R. van Rooijen opgevolgd als voorzitter van de Subcommissie. Overige wijzigingen in de samenstelling van de Subcommissie zijn te vinden in Bijlage 1 van dit jaarverslag. Sinds de zomer heeft de Subcommissie een nieuwe website.


Onderzoek

De afstudeeropdracht om verschillende bestaande getijreductie-methodes met elkaar te vergelijken en te onderzoeken is uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Utrecht onder begeleiding van Fugro Nederland, Rijkswaterstaat AGI en de Dienst der Hydrografie. In september zijn de resultaten tijdens de vergadering van de Subcommissie gepresenteerd. De conclusie is dat de precisie van Starfix HP voldoet aan de internationale door de International Hydrographic Organization (IHO) vastgelegde eisen voor getijreductie, maar dat de ruis op het signaal in het algemeen niet wit was.

Door een afstudeerder van de TU Delft is onderzoek gedaan naar het binnen de Subcommissie gedefinieerde onderzoek Multibeam geluidssnelheidsprofielen. Bij multibeam-metingen is het noodzakelijk om goed kennis te hebben van de geluidssnelheid als functie van de diepte. Onvoldoende kennis kan onder andere resulteren in dieptefouten. Aangetoond is dat er verbetering optreedt als er voor iedere 'swathe' een geluidssnelheidsprofiel bepaald wordt.

De sectie van prof.dr. R. Klees (TU Delft) heeft het onderzoeksvoorstel Simultaneous improvement of the mean sea level and marine geoid using a combination of hydrodynamic models, hydrographic data, marine gravity data and satellite altimetry data ingediend. Naast de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiestelsels zal ook de Subcommissie Mariene Geodesie een positief advies aan het Dagelijks Bestuur van de NCG uitbrengen voor een financiële ondersteuning van het onderzoek door de NCG. Prof. Klees heeft het eerdere onderzoeksvoorstel Noordzee-geoïde, met onder andere bestuurlijke aspecten, wegens gebrek aan een kandidaat laten vallen en hij verwacht meer van dit nieuwe voorstel. Hierin ligt de nadruk op het technische, komen een aantal nieuwe ontwikkelingen samen, wordt een relatie gelegd met de geoïde op het land en worden een aantal ideeën van wijlen prof.dr.ir. W. Baarda getoetst.

Het onderzoeksvoorstel Improved capabilities to predict dredging operations by high precision riverbed mapping in heavy shipping traffic regions is geïnitieerd door de TU Delft. Het eerste deel van het onderzoek gaat verder door op het onderzoek Multibeam geluidssnelheidprofielen. De financiering door het Speerpunt Water en Rijkwaterstaat AGI is vrijwel zeker rond. De voorzitter van de Subcommissie heeft namens de Subcommissie het Dagelijks Bestuur van de NCG gevraagd het onderzoek financieel te ondersteunen.


Onderwijs

Ontwikkelingen opleiding Hydrografie Terschelling

De instroom van studenten voor de opleiding Hydrografie trekt wat aan. Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) biedt een vier weken durende conversiecursus aan voor bagger- en survey-bedrijven, die zich vanwege de kleine aanwas van hydrografisch geschoold personeel genoodzaakt zagen mensen met een niet-hydrografische achtergrond in te zetten. De cursus kan desgewenst bij een minimum van zes deelnemers 's zomers en/of 's winters gehouden worden.

Ontwikkelingen Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM)

In de vergadering van april is een presentatie gehouden over de stand van zaken van de geïntegreerde bachelors-opleidingen van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) en de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in de Hogere Defensie Opleidingen (HDO). Momenteel zijn er vijf HDO's. De bachelor Technische Wetenschappen is gevormd door te kijken naar de randvoorwaarden en de doorstroommogelijkheden naar bestaande master-opleidingen.

Ontwikkelingen TU Delft

De nieuwe master Geomatics is gestart, evenals de minor Earth and Planetary Observation (12 studenten) en de master Aardobservatie (20 studenten).


Uitwisseling van informatie

Een terugkerend actiepunt op de agenda is de uitwisseling van relevante informatie van de leden van de Subcommissie over het vakgebied.
Rijkswaterstaat AGI hield een presentatie over het nieuwe DGPS-netwerk NETPOS (Differential Global Positioning System; Netherlands Positioning System). NETPOS is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het Kadaster en is bedoeld voor de eigen werkzaamheden. Er komen circa 30 GPS-stations op kantoren van Rijkswaterstaat en het Kadaster te staan en in december is het systeem operationeel geworden met een mobiele datalink (gsm). Het LRK-netwerk van Rijkswaterstaat zal op termijn vervangen worden door NETPOS.

Ervaringen over in gebruik zijnde systemen en apparatuur zijn binnen de Subcommissie gedeeld.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com