logo NCGeo

Jaarverslagen - NCG 1990 - 2013

De Nederlandse Commissie voor Geodesie is de opvolger van de Rijkscommissie voor Geodesie en de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing. De Commissie is opgericht bij Koninklijk Besluit op 20 februari 1879 naar een advies van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. De NCG was sinds 1 januari 1990 onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Wegens een herbezinning van het KNAW is de NCG per 31-12-2013 opgehouden te bestaan. De activiteiten van de NCG zijn per 1-1-2014 voortgezet door de sichting Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo_Informatica (het NCG).

Jaarverslagen 1990 en latere jaren zijn te downloaden als pdf-file:

Amersfoort, 2014

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor...

Delft, 2013, 90 pagina's. ISBN: 978 90 6132 343 3 (digitaal pdf); ISBN: 978 90 6132 342 6 (druk).

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor...

Delft, 2012, 74 pagina's. ISBN: 978 90 6132 339 6 (digitaal pdf); ISBN: 978 90 6132 338 9 (druk).

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van...

Delft, 2011, 59 pagina's. ISBN: 978 90 6132 328 0 (digitaal pdf); ISBN: 978 90 6132 327 3 (druk).

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor...

Delft, 2010, 56 pagina's. ISBN: 978 90 6132 324 2 (digitaal pdf); ISBN: 978 90 6132 323 5 (druk).

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met de vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van...

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met de vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van...

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met de vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. De Commissie kende in het verslagjaar vijf subcommissies, die elk werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen. De NCG is een onderdeel van...

Voor u ligt het jaarverslag 2006 van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). De NCG initieert en coördineert fundamenteel en strategisch onderzoek op het gebied van de geodesie en de geo-informatie in Nederland en geeft adviezen over algemene beleidslijnen in deze wetenschapsvelden. De Commissie kende in het verslagjaar vier subcommissies, die werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)...

Begin 2005 ontvingen wij het bericht van het overlijden van prof.dr.ir. W. Baarda, erelid, oud-voorzitter en oud-secretaris van de Commissie. Prof. Baarda heeft veel voor de Commissie betekend en wij zijn hem dankbaar voor het werk dat hij voor de Nederlandse geodesie heeft gedaan.
Het artikel in dit jaarverslag is gewijd aan het wetenschappelijke werk van prof. Baarda. Het is geschreven door zijn oud-collega en oud-secretaris van de Commissie prof.ir. J.E. Alberda. Prof. Alberda geeft een schets van het wetenschappelijk denken en ontwikkelen van prof. Baarda vanaf de oorlogsjaren 1940. Het tekent prof. Baarda dat hij hiermee tot eind 2004 actief is geweest, ook in de NCG.

In het Jaarverslag zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en haar subcommissies en taakgroep in 2004. De in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster, de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie doen verslag van hun werkzaamheden op geodetisch gebied.

In het speciaal voor het Jaarverslag geschreven artikel 'Honderd en 25 jaar Commissie voor Geodesie in Nederland' geeft prof.dr.ir. L. Aardoom een overzicht van de geschiedenis van de Commissie over met name de afgelopen 25 jaar.

In het Jaarverslag zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en haar subcommissies in 2003. De in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster, de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat, Topografische Dienst en de Dienst der Hydrografie doen verslag van hun werkzaamheden op geodetisch gebied.

Voor u ligt het jaarverslag 2002 van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). De NCG initieert en coördineert fundamenteel en strategisch geodetisch onderzoek in Nederland en geeft adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie. Naast de Commissie telt de NCG vier subcommissies, die elk werkzaam zijn op een deelterrein van het wetenschappelijke aandachtsveld van de Commissie. De Commissie en de subcommissies tellen samen ruim 50 leden. De NCG is een instituut van de Koninklijke Neder­landse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Voor u ligt het jaarverslag 2001 van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). De NCG initieert en coördineert fundamenteel en strategisch geodetisch onderzoek in Nederland en geeft adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie. Naast de Commissie telt de NCG vijf subcommissies, die elk werkzaam zijn op een deelterrein van het wetenschappelijke aandachtsveld van de Commissie. De Commissie en de subcommissies tellen samen ruim 60 leden. De NCG is een instituut van de Koninklijke Neder­landse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Voor u ligt het Jaarverslag 2000 van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). De NCG initieert en coördineert fundamenteel en strategisch geodetisch onderzoek in Nederland en geeft adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodeet. De resultaten van het onderzoek en de mogelijke consequenties er van zijn uitgebreid besproken met belanghebbenden binnen en buiten de NCG.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com