logo NCGeo

  • Royal Decree of the set up of the Commission, 1879 Prof.Dr. F.J. Stamkart, First chairman of the Commission  First precise levelling
NCG - Geschiedenis

De voorganger van de NCG de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing is bij Koninklijk Besluit op 20 februari 1879 opgericht naar een advies van de toenmalige Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Haar taak was het uitvoeren, wetenschappelijk begeleiden en coördineren van de nauwkeurigheidswaterpassing en de driehoeksmeting van Nederland.

Haar opvolger, de Rijkscommissie voor Geodesie (RCG), is in 1937 ingesteld om de taak van de Commissie voort te zetten en tevens algemeen coördinerend op te treden t.o.v. de verschillende rijksoverheidsdiensten op geodetisch gebied. Het uitvoerende werk was dan inmiddels overgenomen door overheidsdiensten.

In het kader van een reorganisatie is de Rijkscommissie, tot dan ressorterend onder het toenmalige ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, ondergebracht bij de KNAW. Bij deze overgang in 1990 is de naam van de Commissie gewijzigd in Nederlandse Commissie voor Geodesie. Bij de oprichting in 1990 van de toenmalige Akademie Raad voor de Aardwetenschappen (ARA) van de KNAW verkreeg de NCG de status van permanente commissie van de ARA. Op 1 januari 1994 werd de NCG opgenomen als instituut in de onderzoeksorganisatie van de KNAW. Per 1 januari 2004 was de NCG onderdeel van de afdeling Natuurkunde van de KNAW.

Door een herbezinning bij de KNAW is de NCG per 31-12-2013 geen onderdeel meer van de KNAW. De NCG hield hierdoor op te bestaan. Aangezien de NCG een belangrijke rol heeft in het vakgebied is door een aantal belangrijke spelers in het vakgebied per 1-1-2014 de stichting Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) opgericht. Het NCG continueert in principe de activiteiten van de NCG.

Gerelateerde video

Gerelateerde video

Op 2 januari 2005 is het erelid van de Nederlandse Commissie voor Geodesie prof.dr.ir. Willem Baarda overleden. Prof. Baarda was van 1952 tot 1996 lid van de Commissie en vanaf 1996 erelid. Hij was van 1957 tot 1980 secretaris en van 1980 tot 1987 voorzitter van de Commissie.

Willem Baarda werd op 20 juli 1917 geboren in Leeuwarden. Na het behalen ...

In een serie over historische plaatsen van Nederlandse wetenschap is in de bijlage Wetenschap van de Volkskrant van 18 augustus 2001 een artikel gepubliceerd over een hutkoffer van prof.dr.ir. F.A. Vening Meinesz (1887-1966). De koffer bevindt zich in het archief van de Nederlandse Commissie voor Geodesie in Delft en bevat resultaten van zijn ...

Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen

Op 13 januari 2010 overleed het langjarig lid van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) prof.ir. J.E Alberda. Jouke Alberda was van 1980 tot 1997 lid van de Commissie en hij bekleedde van 1980 tot 1992 de functie van secretaris. In deze functie kreeg hij te maken met de overgang van de NCG naar de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Deze overgang op 1 januari 1990 heeft hij op

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com