logo NCGeo

dinsdag, 05 november 2013 15:44

Jaarverslag 2008 Subcommissie Mariene Geodesie

Illustratie uit het Bathymetrisch archief van de Dienst der Hydrografie.


Procedureel

In 2008 is de Subcommissie Mariene Geodesie tweemaal bijeengekomen. Het werkplan van de Subcommissie is besproken in de voorjaarsbijeenkomst. Afgesproken is dat het een levend document is, dat naar aanleiding van elke bijeenkomst geactualiseerd kan worden. Een andere procedurele verbetering is het doorsturen van de relevante 'Circular Letters' van de International Hydrographic Organization (IHO) naar de leden. Ook zal de Subcommissie zich beter laten informeren over de activiteiten van de Subcommissie Hydrography van de FIG (Fédération Internationale des Géomètres).


Nieuwe leden

Prof.dr.ir. P.J. Oonincx van de Nederlandse Defensie Academie was aanwezig bij de najaarsbijeenkomst en wordt mogelijk lid van de Subcommissie. Naar aanleiding van de najaarsbijeenkomst heeft de Subcommissie ook andere mogelijke nieuwe leden benaderd. De Subcommissie hoopt in 2009 een grotere samenstelling te hebben, met vertegenwoordigers uit gerelateerde wetenschappen. Op deze manier kan uitvoering gegeven worden aan de ambitie uit het werkplan om bestaande kennis over de marien-fysische processen beter samen te brengen met marien-geodetische waarnemingen.


Beleidsplan NCG

In 2008 kwam het nieuwe beleidsplan van de NCG uit. Naar aanleiding hiervan is gediscussieerd over de toekomst van de Subcommissie, dat in 2009 tot een Memorandum van de Subcommissie zal leiden. De Subcommissie ervaart de groeiende overlap tussen de mariene geodesie en de terrestrische geodesie die het beleidsplan signaleert als een kans op hechtere samenwerking met de andere Subcommissies.


Onderzoek

De Subcommissie ondersteunt twee onderzoeksprojecten: 'Improved capabilities to predict dredging operations by high precision riverbed mapping in heavy shipping traffic regions' van mw. dr.ir. M. Snellen en 'Simultaneous improvement of the mean sea level and marine geoid using a combination of hydrodynamic models, hydrographic data, marine gravity data and satellite altimetry data' van ir. D.C. Slobbe. Beide projecten worden uitgevoerd door de TU Delft.

Daarnaast heeft de Subcommissie zich laten informeren over de onderzoeken 'Zeebodembeweging op de Noordzee' van ir. L.L. Dorst (Dienst der Hydrografie) en 'Software-based GNSS L1 interferometric positioning, the revival of a 30 years old experiment' van ir. B.J. Muth (TU Delft). Het eerste onderzoek is een samenwerking tussen de Dienst der Hydrografie en de Universiteit Twente, het tweede een samenwerking tussen de Nederlandse Defensie Academie en de TU Delft.


Onderwijs

De opleiding Hydrografie aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz heeft een visitatie ondergaan, waarvan de uitkomsten naar tevredenheid waren. Om de studentenaantallen te verbeteren wordt de naam van de opleiding veranderd in Ocean Technology.

De Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) heeft eveneens een visitatie ondergaan, met gunstige uitkomsten. Dit is een belangrijke stap op weg naar accreditatie van de NLDA.

Aan de TU Delft vervalt de minor Aardobservatie en wordt het bachelorprogramma herzien.


Ontwikkelingen

De Tidal Working Group van het North Sea Hydrographic Committee is in oktober bijeen geweest bij de Dienst der Hydrografie. Belangrijk onderwerp is de unificatie van verticale referentiestelsels op de Noordzee om zo nauwkeurige waterstandsreductie van bathymetrische data met GNSS (Global Navigation Satellite System) mogelijk te maken. Er wordt gestreefd naar een naadloos LAT-vlak (Lowest Astronomical Tide) in 2010. De vijfde editie van IHO-publicatie S44 is uitgegeven, getiteld Standards for hydrographic surveys. Dit is een belangrijk document voor de normering van hydrografische metingen. Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie stellen nu gezamenlijk Nederlandse normen op, op basis van de nieuwe editie van S44. Om de kwaliteit van bathymetrische data vervolgens beter over te brengen naar de gebruiker van nautische producten is de IHO Data Quality Working Group nieuw leven ingeblazen.

Aan de Nederlandse Defensie Academie is een onderzoek gestart naar plaatsbepaling op basis van terreinreferentie aan de zeebodem.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com