logo NCGeo

dinsdag, 05 november 2013 15:44

Jaarverslag 2009 Subcommissie Mariene Geodesie

Afbeelding van een puntenwolk die het verloop van een deel van de bodem van de Noordzee weergeeft. Illustratie uit de presentatie van J. Schaap (Dienst der Hydrografie) op de studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry'.


Procedureel

In 2009 is de Subcommissie Mariene Geodesie op 6 maart en op 8 oktober bijeengekomen. Het werkplan 2009 van de Subcommissie is in de voorjaarsbijeenkomst vastgesteld. Prof.dr.ir. P.J. Oonincx (Nederlandse Defensie Academie), dr.ir. P.C. Roos (Universiteit Twente) en mw. dr. T.A.G.P. van Dijk (Deltares) zijn verwelkomd als nieuw lid van de Subcommissie. Door deze uitbreiding kan uitvoering gegeven worden aan de ambitie uit het werkplan om bestaande kennis over de marien-fysische processen beter samen te brengen met marien-geodetische waarnemingen.


Positie binnen de NCG

In 2008 kwam het nieuwe beleidsplan van de NCG uit. Naar aanleiding hiervan is gediscussieerd over de toekomst van de Subcommissie, wat in 2009 tot een Memorandum van de Subcommissie heeft geleid. De Subcommissie ervaart de groeiende overlap tussen de mariene geodesie en de terrestrische geodesie die het beleidsplan signaleert als een kans op hechtere samenwerking met de andere subcommissies van de NCG. De NCG heeft ingestemd met het Memorandum, wat de toekomst van de Subcommissie waarborgt. De Subcommissie heeft zich ingespannen om de hechtere samenwerking te realiseren. Samen met de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens is de studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry' georganiseerd op 26 november. Er is intensief samengewerkt met leden uit de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen om de visie van de Nederlandse overheid over de toekomst van de geodetische infrastructuur goed te verwoorden.


Onderzoek

De Subcommissie ondersteunt twee onderzoeksprojecten: 'Improved capabilities to predict dredging operations by high precision riverbed mapping in heavy shipping traffic regions' van mw. dr.ir. M. Snellen (TU Delft) en 'Simultaneous improvement of the mean sea level and marine geoid using a combination of hydrodynamic models, hydrographic data, marine gravity data and satellite altimetry data' van ir. D.C. Slobbe (TU Delft). Beide projecten worden uitgevoerd door de TU Delft. De onderzoekers hebben een presentatie verzorgd over hun onderzoek tijdens een bijeenkomst van de Subcommissie, die in beide gevallen tot discussies leidden over de toepassing van de resultaten. Daarnaast zijn onderzoeksprojecten besproken over eLoran (Enhanced Long Range Navigation) en de dynamiek van de zeebodem.


Onderwijs

De opleiding Hydrografie aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz is van naam veranderd en heet nu Ocean Technology. Gezien de grote instroom van studenten dit jaar lijkt de nieuwe naam aan te spreken bij jongeren. De Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) kan eveneens een grote instroom van nieuwe studenten melden. Aan de TU Delft is de instroom op MSc-niveau klein voor Geomatics, wat mede wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een eigen BSc-opleiding op dit gebied.


Overheid

Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie hebben gezamenlijk Nederlandse normen voor hydrografisch opnemen vastgesteld. De Dienst der Hydrografie en de Universiteit Twente hebben hun gezamenlijke project op het gebied van zeebodemdynamiek afgerond. Een vervolgproject staat onder leiding van Deltares. Rijkswaterstaat maakte per einde 2009 een begin met het uitfaseren van het LRK-systeem (Long Range Kinematic) voor GPS-plaatsbepaling (Global Positioning System) nabij de kust.


Bedrijfsleven

Deltares werkt samen met de TU Delft aan het onderzoek op het gebied van referentievlakken op zee. Deltares, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie gaan aan de slag om een nieuw programma te ontwerpen dat waterstanden op zee kan uitrekenen ten opzichte van deze vlakken. Fugro biedt sinds 2009 een dienst aan voor wereldwijde nauwkeurige plaatsbepaling met zowel GPS (Global Positioning System) als GLONASS (Global Navigation Satellite System).


Ontwikkelingen

De Europese richtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) gaat een steeds centralere plaats innemen in de uitwisseling van geografische data. Maritieme datasets moeten daarin hun weg vinden, wat niet altijd zonder problemen gaat. De Stichting Arbeidsmarkt Geo gaat zich meer op studentenwerving richten voor de maritieme toepassingen van het vakgebied, mede op initiatief van de Hydrogra

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com