logo NCGeo

NCG - Baarda-lezing

De NCG heeft in 2004 de Prof. Baarda-lezing ingesteld. De tweejaarlijkse lezing wordt sinds 2006 gegeven tijdens het GIN-symposium. Per 1-1-2014 is de NCG opgevolgd door de stichting het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geoinformatica (het NCG). Het NCG heeft het initiatief voor de Baarda lezing overgenomen en probeert de lezing eens per jaar te houden. Aangezien het GIN-symposium per 1-1-2014 opgegaan is in het GeoBuzz congres werd de lezing daar in 2015 aldaar gegeven. Sinds 2016 organiseert het NCG zelf ieder jaar een studiedag/symposium waar onder meer promovendi hun onderzoeken kunnen presenteren. De Baardalezing, maar ook de Tienstra Onderzoeksprijs, is sindsdien een onderdeel van deze studiedag/dit symposium.

Voor de Baarda-lezingen van na 2013 zie "Studiedagen", "Downloads", onder de diverse items aangaande "NCG Symposium en jaartal".

De eerste Prof. Baarda-lezing is in februari 2004 gegeven door prof. Reiner Rummel tijdens het symposium 'De aarde op maat' ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de NCG. Hiervoor organiseerde de NCG ook regelmatig lezingen.

Lezingen

Professor Tao Cheng (University College London), 'Prof. Baarda-lezing' tijdens het NCG-symposium 2022 op dinsdag 26 april 2022 in WICC te Wageningen

Het onderwerp GeoAI is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden als een vakgebied dat de nieuwste methoden uit de informatica, zoals deep learning, toepast op ruimtelijke problemen. Hoewel GeoAI-methoden veel succes hebben bij beeldverwerkingstaken vanwege hun vanzelfsprekende toepasbaarheid op rastergegevens, blijft hun toepassing op andere ruimtelijke en tijd-ruimtelijke data onderbelicht.

Prof. Peter Apers (Univ. Twente), 'Prof. Baarda-lezing' tijdens het GIN-symposium op 15-11-2012 in Apeldoorn

Trends in de ICT hebben een enorme impact op de samenleving en zetten veel tradities op hun kop. Nu reeds maken bijna alle Apps op de iPhone of iPad gebruik van de locatie waar je je bevindt en verrijken hun communicatie met de gebruikers m.b.v. kaarten. Geo-informatie is een gemeengoed geworden die niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. De vraag is welke invloed ICT heeft op de Geo-wereld en met name op de bedrijfsmodellen.

Prof. Hans Oerlemans (IMAU, Universiteit Utrecht), 'Prof. Baarda-lezing' tijdens het GIN Symposium 2010 op 10-11-2010 in Apeldoorn.

Gletsjers vormen een indrukwekkend onderdeel van het berglandschap, omdat ze groot zijn en toch voortdurend veranderen. Het kleiner worden van gletsjers wordt vaak genoemd als een bewijs voor de opwarming van de aarde. Gegevens over de lengte van gletsjers gaan ver terug in de tijd, en bevatten informatie over het klimaat sinds de middeleeuwen. Na een inleiding over hoe een gletsjer eigenlijk werkt, worden deze gegevens eens kritisch bekeken. Is het wel zo dat gletsjers zich overal terugtrekken? Wanneer is dit proces begonnen? Hoeveel heeft het smelten van gletsjers bijgedragen aan de zeespiegelrijzing van de afgelopen eeuwen? En hoe gaat het verder?

Prof. Luc van Gool (KU Leuven, ETH Zurich), 'Prof. Baarda-lezing' tijdens het GIN Symposium 2008 op 27-11-2008 in Apeldoorn.

Er is een snel groeiende interesse in 3D modellering van steden, zowel van bestaande als van niet meer bestaande steden. In de lezing worden recente methoden besproken, die bedoeld zijn om de hiervoor enorme 3D modelleringsoperaties te ondersteunen. Verschillende aspecten worden nader toegelicht, afhankelijk van of de focus ligt op de precisie van 3D-metingen (zoals in digitale surveying) of op de realiteit van ...

Prof.dr. Salomon Kroonenberg (TU Delft), 'Prof. Baarda-lezing' tijdens het GIN-symposium op 15-11-2006 in Ede.

Het is nu 35 jaar geleden dat de eerste Landsat satellietbeelden van het aardoppervlak naar ons zond. Sindsdien monitoren wij veranderingen in landgebruik, vegetatie, kustprocessen, zeeniveau, opzwellingen van vulkanen, gletsjerbewegingen, temperatuur van zeestromingen, beweging van de lithosferische platen, veranderingen in zwaartekracht en vele andere processen met behulp van aardobservatietechnieken.

Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen (TU Delft; 28-11-2005)

Nederland is beroemd om zijn strijd tegen het water. Het ontstaan van Nederland kent dan ook een rijke geschiedenis waarbij waterbouwkundige ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Als er geen duinen, dijken of deltawerken waren die het land tegen water beschermen en als er geen uitgebreid netwerk van sloten, kanalen en pompen waren, dan zou een groot deel van Nederland onder water staan (zie figuur 1). Belangrijk bij al deze ontwikkelingen is te weten hoe hoog of hoe laag men zich ten opzichte van het zeeniveau bevindt. Hiervoor hebben we in Nederland het NAP (Normaal Amsterdams Peil), een over het land verspreid netwerk van ...

Prof.dr. Reiner Rummel (TU München; 20-2-2004)

De meest fundamentele doelstelling van de huidige aardwetenschappen is het doorgronden van de aarde als systeem, d.w.z. van de wisselwerking tussen alle processen in atmosfeer, oceanen, ijskappen, biosfeer en vaste aarde. Dit is een gigantische uitdaging en tegelijkertijd een thema van enorme maatschappelijke betekenis.

Prof.ir. Richard Groot (ITC; 12-11-2002)

Ordening in en synthese van informatie en ook geo-informatie, is een aspect van menselijk streven. Atlassen uit de 16e en 17e eeuw, het begin van de systematische kartering van hele landen in de 19e eeuw, het project 'een Internationale Kaart van de Wereld in de schaal van 1:1 miljoen' (1894) getuigen daarvan.

Douglas C. North (Nobelprijs economie samen met Robert W. Fogel, 1993) zou deze activiteiten zien als het creëren van publieke instituties die de transactiekosten in de samenleving beperken waardoor er ...

Prof. Michael Barry (University of Cape Town; 15-11-2001)

In the technical sense, South Africa has had a world class juridical land survey and registration system that has been integrated with planning and land taxation processes and structures for at least 70 years. While this system served the descendents of European colonists very well, racially based legislation precluded large sections of the indigenous population from enjoying ownership rights supported by the cadastral system. During the social, political and economic transformation to democracy in the 1990’s, the fundamental need for such a ...

Prof. Donna Peuquet (The Pennsylvania State Un.; 16-5-2000)

The world is undeniably a very dynamic place, and change through time, as well as over space, is an integral component of any geographic process. Nevertheless, the temporal dimension was ignored in GIS until relatively recently. The reason for this is clear in retrospect in that current GIS techniques were derived from traditional cartographic methodologies - including the cartographic presentation of the...

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com