logo NCGeo

Aanbevelingen voor onderzoek 2004

Het onderzoeksprogramma 2002-2007 van de Subcommissie bevat de volgende onderzoeksagenda:

 • Inzicht in de fysische achtergronden van bodembeweging en zeespiegelvariatie.
 • Normeren van meetgegevens en interpretatiemethodieken van bodembeweging en zeespiegelvariatie.
 • Profilering van de Subcommissie; haar kennis en kunde bekend stellen.

Door de leden van de Subcommissie is een overzicht gemaakt van de het onderzoek dat bij de verschillende instellingen wordt verricht. Tijdens bespreking hiervan op de vergadering van juni 2003 kwam naar voren dat er mogelijk wat leemtes in het lopend onderzoek zitten, met name m.b.t. zeespiegelvariatie, de koppeling van gemeten bodembeweging en fysische oorzaken, en normering van interpretatiemethodieken bij de monitoring van bodemdaling. Het is een taak van de Subcommissie in zo'n geval aanbevelingen voor onderzoek te doen.

Een nadere analyse van het lopend onderzoek in het licht van de onderzoeksagenda resulteert in de volgende onderzoeksthema's waar de Subcommissie mogelijk een stimulerende rol kan spelen:

 • Monitoring van zeespiegelvariatie, met name de koppeling tussen zee en land. Relatieve zeespiegelvariatie/bodembeweging aan de kust. Voortbouwen op de resultaten van Lambeck, Kooi en van Onselen.
  Partijen: RIKZ, AGI RWS en TU Delft.
 • Instabiliteit van peilmerken. Bij de verwerking van metingen ter monitoring van bodemdaling wordt een aanzienlijk percentage peilmerken als instabiel aangemerkt, met een bewegingsgedrag dat afwijkt van peilmerken in de omgeving en het verwachte bodemdalingspatroon. Een verklaring is wellicht mogelijk uit een synergie tussen geotechniek en geodesie. Voortbouwen op studies in Grouw, van Houtenbos en van Geoconsult.
  Partijen: GeoDelft, Geoconsult, NITG, AGI RWS, NAM en A.P.E.M. Houtenbos.
 • Toepassing van InSAR voor monitoring van bodembeweging als alternatief voor waterpasmetingen. Permanent scatterer technologie, opbouw van datasets, verschillen in interpretatie t.o.v. waterpaspeilmerken, complementariteit van zwaartekrachtmetingen aan geometrische metingen.
  Hier subsidieert de NCG sinds kort een promotieonderzoek aan de TU Delft.
  Partijen: AGI RWS, NAM, GeoDelft, TU Delft en TNO-NITG.
 • Versterking van de relatie tussen modellering t.b.v. predictie versus de monitoring van bodemdaling door delfstofwinning. Enerzijds kan kennis van de geprognosticeerde bodemdaling tot verbetering van de modellering en meetstrategie voor geodetische monitoring leiden. Bijvoorbeeld ter verfijning van het door de NAM gehanteerde trendmodel. Anderzijds is de gerealiseerde bodemdaling inmiddels zo langdurig en nauwkeurig gemeten dat calibratie van predictiemodellen mogelijk wordt. Hiermee wordt een brug geslagen tussen geomechanica en geodesie.
  Partijen: NITG, TU Delft, NAM, AGI RWS en A.P.E.M. Houtenbos.
 • Voorschriften voor monitoring en beoordeling van bodembewegingsanalyses. Zowel m.b.t. de meetstrategie als de analysemethoden.
  Partijen: AGI RWS, SodM en klanten als NAM, AKZO en Total.
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com