logo NCGeo

Jaarverslag 2009 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2009 NCGIllustratie uit de presentatie van dr. H. Ledoux (TU Delft) over de de opslag en de analyse van driehoeksonregelmatige netwerken. Studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry'.4D-kadaster, illustratie uit de presentatie van drs. C.W. Quak (TU Delft), studiemiddag 'Geo-Informatie kent geen tijd'.Afbeelding van een puntenwolk die het verloop van een deel van de bodem van de Noordzee weergeeft. Illustratie uit de presentatie van J. Schaap (Dienst der Hydrografie) op de studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry'.Prof.ir. J.E. Alberda (1926 - 2010).

Delft, 2010, 56 pagina's. ISBN: 978 90 6132 324 2 (digitaal pdf); ISBN: 978 90 6132 323 5 (druk).


Voorwoord

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met de vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Commissie kende in het verslagjaar vijf subcommissies, die elk werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen.
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten en de werkzaamheden van de Commissie en haar subcommissies in het jaar 2009.

Ten behoeve van de toekomst van de Nederlandse geodetische infrastructuur en de borging van de kennis op dit gebied heeft de NCG het rapport Huidige organisatie en ontwikkelingsrichting van de geodetische infrastructuur in Nederland opgesteld.

Op verzoek van het ministerie van VROM geeft de NCG uitvoering aan het strategiehouderschap kennis, innovatie en educatie van GIDEON - Basisvoorziening geo-informatie Nederland. Voor de invulling van het strategiehouderschap heeft de NCG een plan opgesteld, dat moet leiden tot het in beeld brengen van de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van de geo-informatie, zowel technisch als maatschappelijk, en het opstellen van een middellange termijn onderzoeksprogrammering.

Prof.dr. M.J. Kraak beschrijft de onderzoeksagenda van de International Cartographic Association (ICA) Kartografie en Geo-informatiewetenschappen, waarmee de ICA wil laten zien hoe zij kan bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek binnen onze globale gemeenschap en binnen deze context kan fungeren als een moderator op het vakgebied.

Op 13 januari 2010 overleed voormalig lid en secretaris van de Commissie prof.ir. J.E Alberda. Oud-voorzitter prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen beschrijft in zijn artikel J.E. Alberda (1926 - 2010): Geodeet met wiskundeknobbel de wetenschappelijke bijdragen van prof. Alberda aan de Europese waterpassing, zijn besliskundige benadering van de geodetische kwaliteitsbeheersing en zijn precisieanalyse van netwerken.

Prof.dr.ir M. Molenaar,
Voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie  1
 • De Commissie  1
 • Onderzoek en studiedagen  3
 • Publicaties  6

 

 • Subcommissies  9
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie  9
 • Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur  10
 • Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen  12
 • Subcommissie Mariene Geodesie  16
 • Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens  19

 

 • J.E. Alberda (1926 - 2010): Geodeet met wiskundeknobbel  21
 • Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen

 

 • De onderzoeksagenda van de International Cartographic Association (ICA): Kartografie en Geo-informatiewetenschappen  25
 • Prof.dr. M.J. Kraak

 

 • Bijlagen  33
 • Samenstelling van de organen van de NCG  33
 • Internationale betrekkingen  37
 • Onderzoek  40
 • Publicaties  42
 • Bureau van de NCG 43
 • Afkortingen 44
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com