logo NCGeo

Jaarverslag 2011 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2010 NCGAfbeelding uit de presentatie van mw. dipl.-ing K. Siemes (TU Delft) over sedimentclasIr. D.C. Slobbe (TU Delft). Mean Dynamic Topography over de periode 2000-2002 verkregen met het gekalibreerd Dutch Continental Shelf Model.Figuur uit de presentatie 'Monitoring of Subsidence' van dr. P.A. Fokker (TNO). Het berekenen van bodemdaling als gevolg van diepe en ondiepe oorzaken.Een voorbeeld van 3D-detailmodellen van Rotterdam. Afbeelding uit de presentatie van prof.dr.ir. M.G. Vosselman (Universiteit Twente–ITC) over 3D-data-inwinning en het automatisch genereren van 3D-geo-informatie.

Delft, 2012, 74 pagina's. ISBN: 978 90 6132 339 6 (digitaal pdf); ISBN: 978 90 6132 338 9 (druk).


Voorwoord

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Commissie kende in het verslagjaar vijf subcommissies, die elk werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten en de werkzaamheden van de Commissie en haar subcommissies in het jaar 2011.

De NCG heeft samen met het Kadaster, Geonovum en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het initiatief genomen voor de organisatie van een 3D pilot om te komen tot een uniforme aanpak voor een driedimensionale (3D) geo-informatievoorziening in Nederland. Meer dan zestig organisaties hebben in de 3D Pilot NL samengewerkt om toepassingen van 3D geo-informatie een impuls te geven. De uitkomsten van de pilot zijn breed gepresenteerd tijdens het 3D Pilot congres op 16 juni 2011 in Rotterdam en de resultaten van de 3D Pilot NL zijn in vijf publicaties gepubliceerd in de Groene Reeks van de NCG.

De NCG heeft in het verslagjaar steun verleend aan het voorstel voor het ontwikkelen van de grootschalige onderzoeksfaciliteit Maps4Science, dat de Nederlandse academische gemeenschap moet voorzien van gemakkelijke, snelle en rendabele toegang tot de rijkdom aan beschikbare geo-informatie. Verder was de NCG betrokken en of verleende steun aan een aantal symposia en workshops: minisymposium 'Relatieve zeespiegelvariatie voor Nederland', workshop 'ISO/TC 211 Normen in actie', seminar 'Sensor Web Enablement' en de '2nd International Workshop on 3D Cadastres'.

Onderwerpen van de Commissievergaderingen waren onder andere de 3D Pilot NL, het voorstel voor Maps4Science, het ontwerp van een Shared Service Organisatie Geo, het werk en de initiatieven van de subcommissies en de toekomst van de NCG.

In het Jaarverslag zijn dit jaar twee artikelen opgenomen. Prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom (TU Delft) en dr.ir. B.M. Meijers (TU Delft) introduceren in 'Vario-scale data structures supporting smooth zoom and progressive transfer of 2D and 3D data' de eerste echte vario-schaalstructuren voor geo-informatie: een kleine stap in de schaaldimensie leidt tot een kleine verandering in de representatie van geografische kenmerken die op de kaart worden afgebeeld.

Dr.ir. M.A. Salzmann (Kadaster) beschrijft in 'Open Kaart: op weg naar een Shared Service Organisatie Geo' het ontwerp van een Shared Service Organisatie Geo, wat er aan vooraf ging, wat de ontvangst was en wat het vervolgtraject mogelijk zal brengen.

Prof.dr.ir M. Molenaar,
Voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie 1
 • Onderzoek 1
 • Symposia en workshops 3
 • Commissie 4
 • Publicaties 5

 

 • Subcommissies 7
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 7
 • Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen 9
 • Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur 14
 • Subcommissie Mariene Geodesie 15
 • Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens 18

 

 • Vario-scale data structures supporting smooth zoom and progressive transfer of 2D and 3D data 21
  Prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom, dr.ir. B.M. Meijers

 

 • Open Kaart: op weg naar een Shared Service Organisatie Geo 43
  Dr.ir. M.A. Salzmann

 

 • Bijlagen 53
 • Samenstelling van de organen van de NCG 53
 • Internationale betrekkingen 57
 • Onderzoek 61
 • Publicaties 62
 • Bureau van de NCG 63
 • Afkortingen 64 
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com