logo NCGeo

Jaarverslag 2007 Subcommissie Geo-Informatie Modellen

GS 45, Michel Grothe and Jan Kooijmans (Editors), Sensor Web EnablementA 'virtual' SWE sensor using data from other SWE sensors.Building blocks of the SWE architecture.OWS-4 SWE Demo Scenario.Prediction of flooded area.Rain gauge.Location of groundwater level measurements in study area.


Ontwikkelingen in het werkveld

Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, organisatie, standaardisatie en andere ontwikkelingen ten behoeve van betere gebruiksmogelijkheden van geo-informatie zetten zich ook in 2007 voort. Het meest van betekenis voor het verdere gebruik en de ontwikkeling van de geo-informatie in Nederland waren in dit opzicht:

  • Het van kracht worden van de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).
  • De oprichting van de stichting Geonovum.
  • Het tot stand komen van GeoBusiness Nederland uit het samengaan van het Bedrijvenplatform Geo-Informatie (BGI) en de Vereniging van Nederlandse Bedrijven in de Geodesie en Geo-informatie (VNBG).
  • De start van Geomeeting, waarin alle belangrijke organisaties op het gebied van de ontwikkeling van de geo-informatiesector in Nederland samenkomen: GI-beraad, GeoBusiness Nederland, GIMA-plus, Geo-Informatie Nederland, Geonovum en Ruimte voor Geo-Informatie (RGI).
  • Het Ministerie van VROM, RGI en Geonovum hebben gezamenlijk in overleg met partijen uit de Geo-meeting de conceptvisie GIDEON - Basisvoorziening Geo-Informatie Nederland uitgebracht.

Taken van de Subcommissie

Naar aanleiding van het oprichten van de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens is er beraad geweest in de NCG en de Subcommissie Geo-Informatie Modellen. De conclusie hiervan was dat de huidige Subcommissie Geo-Informatie Modellen het beste een deel van haar taken wat betreft datamodellering aan de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens kan overdragen. De Subcommissie zal zich vervolgens meer concentreren op de aspecten van de geo-informatie infrastructuur en daartoe haar missie, doelstelling, taken en samenstelling aanpassen en verder gaan onder naam Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur.


Activiteiten van de Subcommissie

De Subcommissie heeft op 1 maart de studiedag Sensor Web Enablement (SWE) georganiseerd, waarmee dit concept door de NCG in Nederland op de kaart is gezet. Naar aanleiding van de studiedag is een artikel over SWE in het tijdschrift Geo-Info gepubliceerd, waarin ook de resultaten van de studiedag zijn verwerkt. Een NCG-publicatie op basis van de papers van de studiedag zal in de eerste helft van 2008 verschijnen.


Een tweetal vergaderingen

Primair stond dit jaar de omvorming tot een subcommissie met als centraal aandachtsgebied geo-informatie infrastructuur. Naast de voortgaande zaken van de Subcommissie is ook aandacht besteed aan de activiteiten bij de gastheer of andere specifieke onderwerpen. Zo kwam aan de hand van presentaties van de leden aan de orde 'Geonovum: Wat, Waarom, Wie en Hoe' en de 'Rol van Geo-Informatie bij de Unie van Waterschappen'.


Uitvoering onderzoek

Er kwamen twee promoties tot stand gerelateerd aan het meerjarenonderzoekplan van de Subcommissie:

  • El-Sayed Ewis Omran, Spatial Data Sharing: From Theory to Practice, Wageningen Universiteit, 2007.
  • Rod Thompson, Towards a rigorous logic for spatial data representation, TU Delft, 2007. Het proefschrift is uitgegeven bij NCG.

Het programma Ruimte voor Geo-Informatie

Naar aanleiding van de projectenronde in 2006 zijn in 2007 nog nieuwe projecten en 'top-ups' van projecten toegekend. De 'midterm review' van het programma is succesvol verlopen met de vaststelling dat het programma goed op koers ligt om de gestelde programmadoelen te gaan halen.

Standaarden

Bij Geonovum is versie 2.0 verschenen van Framework van standaarden. Dit document is niet meer uitsluitend op de Nederlands geo-informatie infrastructuur gericht, maar betekent ook een integratie met de overheidsinformatie-infrastructuur op het niveau van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com