logo NCGeo

Jaarverslag 2006 Subcommissie Geo-Informatie Modellen

 

Illustratie van plaatsbepaling met gsm; uit de presentatie van het Geo-Database Management Center van de TU Delft.Een vroeg voorbeeld van een geo-informatie-infrastructuur (GII); uit de presentatie van het Geo-Database Management Center van de TU Delft.Logo van de opleiding Geographical Information Management and Applications (GIMA).Omslag van de publicatie Geo-information and computational geometry.Afbeelding uit de publicatie Geo-information and computational geometry.Afbeelding uit de publicatie Geo-information and computational geometry.Afbeelding uit de publicatie Geo-information and computational geometry.


Ontwikkelingen in het werkveld

Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, standaardisatie, organisatorische en andere ontwikkelingen ten behoeve van betere gebruiksmogelijkheden van geo-informatie gaan in hoog tempo door. Het meest van betekenis voor het verdere gebruik en de ontwikkeling van de geo-informatie in Nederland waren in dit opzicht:

  • Het in het leven roepen van het Beraad voor de Geo-informatie (GI-beraad), een ambtelijk college ter advisering van de minister van VROM.
  • In Nederland is de besluitvorming rond de positie van de Ravi (Netwerk voor Geo-informatie) en het Nationaal Clearinghouse Geo-Informatie (NCGI) afgerond met een brief van de minister van VROM aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, waarin de fusie van de Ravi en het NCGI tot de stichting Geonovum aangekondigd wordt. Vooruitlopend op de definitieve vormgeving van Geonovum is al een werkgroep gestart met de vormgeving van de architectuur van de Nederlandse Geo-Informatie Infrastructuur (NGII).
  • De overeenstemming over de Kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) tussen de Europese Commissie en het Europese Parlement over de realisatie van een Europese Geo Data Infrastructuur.

Taken van de Subcommissie

Binnen de NCG is de behoefte geformuleerd om een subcommissie op het gebied van ruimtelijke basisgegevens op te richten. Nadere beschouwing hiervan leert dat dit ook consequenties zal hebben voor activiteiten van de Subcommissie Geo-Informatie Modellen. Een wijziging van het taakveld door een verdeling met de nieuwe subcommissie ligt voor de hand. Het idee is dat de huidige Subcommissie Geo-Informatie Modellen zich meer op de infrastructuurcomponent van de geo-informatie gaat richten en zijn naam ook in die zin zal aanpassen. Het onderzoeksplan zal in 2007 navenant aangepast moeten gaan worden.


Activiteiten van de Subcommissie

Als resultaat van de in 2005 door de Subcommissie georganiseerde gelijknamige studiedag is de NCG-publicatie Geo-information and computational geometry verschenen.

Er zijn in 2006 geen studiedagen gehouden. Wel is er een studiedag voorbereid voor 2007: 'Sensor web enablement' of hoe sensors passen in een ruimtelijke data-infrastructuur, door de mogelijkheid van sensors als web service te laten functioneren en via metadata ook hun toepassingsmogelijkheden te presenteren.


Een drietal vergaderingen van de Subcommissie

Naast de voortgaande zaken van de Subcommissie en het uitwisselen van kennis en informatie over relevante ontwikkelingen, wordt ook aandacht besteed aan de activiteiten bij de gastheer van een vergadering of andere specifieke onderwerpen. Bij de Grontmij kwamen aan de orde de organisatie, het werkveld, de missie van de Grontmij en de toepassingsgebieden van de Geo-ICT. Bij het Geo-Database Management Center van de TU Delft zijn zaken gepresenteerd die betrekking hadden op geo-informatie infrastructuur, OGC-standaarden (Open Geospatial Consortium) en de nieuwe opleiding in de vorm van Geomatic Engineering. Bij TNO Bouw en Ondergrond stond de opleiding Geographical Information Management and Applications (GIMA) centraal.


Uitvoering onderzoek

Er kwam een aantal promoties tot stand die relevant zijn in het licht van het meerjaren onderzoekplan van de Subcommissie:

  • dr.ir. J.W.H.C. Crompvoets: National Spatial Data Clearinghouses – Worldwide Development and Impact;
  • dr.ir. B. van Loenen: Developing geographic information infrastructures – The role of information policies;
  • dr.ir. R.L.G. Lemmens: Semantic interoperability of distributed geoservices;
  • dr.ir. A. Ligtenberg: Exploring the use of Multi-Agent Systems for interactive Multi-Actor Spatial Planning.

Het programma Ruimte voor Geo-Informatie

Vanuit zijn hoedanigheid als hoogleraar Geo-Informatiekunde is de voorzitter van de Subcommissie, prof.dr.ir. A.K. Bregt, benoemd tot wetenschappelijk directeur van innovatieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie (RGI.)
RGI heeft ook in het afgelopen jaar een projectronde georganiseerd die onder andere sterk gericht was op versterking van lopende RGI-projecten met 'top-ups' en brugprojecten.


Standaarden

Bij de Ravi is het Framework van standaarden voor de Nederlandse GII verschenen. Dit document is als uitgangspunt voor het werk aan de NGII door het RGI en het GI-beraad geaccepteerd.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com