logo NCGeo

Jaarverslag 2000 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2000 NCGRuimtelijke triangulatie met satellieten.Voorbeeld van een driedimensionale snapshot.De WESP (Water en strand profiler) van Rijkswaterstaat.Wij willen weten


Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2000 van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). De NCG initieert en coördineert fundamenteel en strategisch geodetisch onderzoek in Nederland en geeft adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodeet. De resultaten van het onderzoek en de mogelijke consequenties er van zijn uitgebreid besproken met belanghebbenden binnen en buiten de NCG.

De Commissie heeft een voorstudie laten verrichten naar het uitgeven van een boek over de geodesie in Nederland. Het boek, dat volgens de plannen verschijnt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de NCG in 2004, dient het vakgebied van de geodesie en haar toepassingen bij een groter publiek bekend te maken.

Het belangrijke onderwerp tijd in geografische informatiesystemen is uitvoerig besproken en aan de orde geweest tijdens een lezing van prof. D. Peuquet en tijdens de studiedag 'Time in GIS: Issues in spatio-temporal modelling' georganiseerd door de Subcommissie Geo-Informatie Modellen. De inleidingen van de studiedag zijn uitgegeven in de publicatie 'Time in GIS: Issues in spatio-temporal modelling', L. Heres (redactie).

In het jaarverslag zijn de activiteiten beschreven van de NCG en haar subcommissies in 2000. De in de Commissie vertegenwoordigde geodetische diensten het Kadaster, de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat, de Dienst der Hydrografie en de Topografische Dienst doen verslag van hun werkzaamheden op geodetisch gebied.

In het speciaal voor het jaarverslag geschreven artikel 'Geo-informatie infrastructuur' gaan drie leden van de Subcommissie Geo-Informatie Modellen in op de huidige stand van zaken van de geo-informatie infrastructuur in Nederland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen voor nieuwe initiatieven.

Het jaarverslag is ook integraal gepubliceerd op de website van de NCG: www.ncg. knaw.nl.

prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen,
voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie 1
 • De Commissie 1
 • Onderzoek 2
 • Voordrachten, lezingen en studiedag 2
 • Publicaties 4
 • Leden 8

 

 • Subcommissies 9
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 9
 • Subcommissie Geo-Informatie Modellen 11
 • Subcommissie Geometrische Infrastructuur 13
 • Subcommissie Mariene Geodesie 16
 • Subcommissie Geodetisch Onderwijs 17

 

 • Geodetische diensten 18
 • Het Kadaster 18
 • Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat 23
 • Dienst der Hydrografie 32
 • Topografische Dienst 36

 

 • Geo-informatie infrastructuur 41
 • door prof.ir. Henri J.G.L. Aalders, prof.dr.ir. Arnold K. Bregt, ing. Marc P.J. van de Ven

 

 • Bijlagen 51
 • Samenstelling van de organen van de NCG 51
 • Internationale betrekkingen 55
 • Publicaties 57
 • Bureau NCG 59
 • Afkortingen 60
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com