logo NCGeo

3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Use cases, Mark Berntssen, Matthijs Danes, e.a.

NCG Groen 54, Edward Verbree, Theo Tijssen, e.a., 3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Standaard NL

Mark Berntssen, Matthijs Danes, Joris Goos, Rick Klooster, Jan Kooijman, Laris Noordegraaf, Jantien Stoter, Christian Veldhuis en George Vosselman

Nederlandse Commissie voor Geodesie 56, Delft, 2012. 60 pagina's.
ISBN: 978 90 6132 333 4.

Alleen verkrijgbaar als gratis elektronische publicatie (pdf): 


 

Samenvatting

De werkgroep 3D Use cases had als doel om behoefte aan 3D geo-informatie en 3D technieken te specificeren door het definiëren en uitvoeren van 'use cases'. De use cases vormden een belangrijke motor van de 3D pilot. Het uitvoeren van de use cases is in nauw overleg gedaan met informatie en data-aanbieders (werkgroep Aanbod van 3D geo-informatie) en het 3D testbed (werkgroep 3D Testbed). De ervaringen die tijdens het uitvoeren van de use cases zijn opgedaan, zijn vervolgens weer gebruikt om de 3D standaard verder te ontwikkelen (werkgroep 3D Standaard NL).

Een van de uitdagingen hierbij bleek al snel het feit dat er vanuit de aanbodzijde voldoende deelnemers in de 3D Pilot zaten, maar dat de bezetting vanuit de vraagzijde nog beperkt was. Een eerste inventarisatie leerde echter dat er voldoende concrete onderwerpen te benoemen waren. Bij het verder uitwerken van de ideeën tot concrete use cases bleef er vervolgens een lijstje van zes over:

 • 3D Kadaster.
 • 3D Basismodel topografie (nog steeds wel aanbod gestuurd, maar de algemene behoefte aan een 3D referentieset rechtvaardigt deze als aparte use case).
 • Data integratie ten behoeve van 3D/4D-modellen van continue media: lucht, ondergrond, water.
 • Uitwisseling van 3D informatie binnen bouwprocessen (BIM-IFC-CAD).
 • Ruimtelijke ordening in 3D in Apeldoorn of Rotterdam.
 • Mutatiesignalering in 3D.

Verschillende 3D Pilot deelnemers hebben vervolgens met de use cases geëxperimenteerd, waarna de use case trekkers op basis van de resultaten zelf verder zijn gegaan met de uitvoering.

De ervaringen met de use cases hebben laten zien dat kennis over het opbouwen en gebruik van 3D data en technieken inderdaad erg schaars is. Dit bleek in het begin zelfs een groter knelpunt te zijn dan de techniek zelf. Het bleek ook niet eenvoudig CityGML data (meer over deze OGC standaard is te lezen in het eindrapport van de werkgroep 3D Standaard) te genereren.

Technische problemen deden zich voor bij de uitwisseling van 3D data van de ene software naar de andere, omdat de geconverteerde gegevens niet automatisch alle originele informatie (geometrie en semantiek) bevatten. De urgentie van één uitwisselingsmodel voor 3D geo-informatie is hiermee evident.

Een andere conclusie is dat de verschillende domeinen elkaar aanvullen en dat het daarmee beter is te kijken naar aansluiting dan naar een generiek model dat alle domeinen bedient. Door de aansluiting kan BIM de GIS-gegevens als referentie gebruiken en kan BIM als bron dienen voor 3D geoinformatie. Het is echter ook van belang de verschillen te blijven respecteren: geo-informatie gaat over grotere gebieden met lager detailniveau, terwijl de BIM wordt gekenmerkt door de lokale en zeer gedetailleerde aanpak nodig voor betrouwbare constructieberekeningen. Hetzelfde geldt voor de andere domeinen.


Inhoudsopgave

 • Samenvatting ... 1
 • Inleiding ... 3
 • Rapportage individuele use cases ... 13
 • Inzichten voor de 3D geo-informatiecyclus in relatie tot andere informatie ... 39
 • Conclusies en aanbevelingen ... 41
 • Bijlage 1. Voorbeeldtoepassingen 3D Geo-informatie ... 45
 • Bijlage 2. Het ontwerpproces bij de Gemeente Apeldoorn ... 49
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com