logo NCGeo

3D Pilot. Managementsamenvatting. Impressie van een jaar samenwerken

NCG Groen 51, Jantien Stoter, Joris Goos, e.a., 3D Pilot. Managementsamenvatting. Impressie van een jaar samenwerken

Jantien Stoter, Joris Goos, Rick Klooster, Marcel Reuvers, Edward Verbree, Gerbrand Vestjens, George Vosselman

Nederlandse Commissie voor Geodesie 51, Delft, 2011. 30 pagina's.
ISBN: 978 90 6132 329 7.

Alleen verkrijgbaar als gratis elektronische publicatie (pdf):


Uit de inleiding

Doel van de 3D Pilot

De afgelopen tien jaar zijn technologieën voor het genereren en beheren van 3D geo-informatie uitgegroeid tot volwassen producten. Tegelijkertijd zijn de kosten voor 3D geo-informatie en 3D toepassingen aanzienlijk verminderd. Toch aarzelen veel (overheids) organisaties om 3D te introduceren in hun dagelijkse processen. Dit komt mede doordat er geen generieke aanpak bestaat voor 3D geo-informatie en ook doordat kennis over 3D technieken nog steeds erg schaars is en niet eenvoudig toegankelijk voor nieuwkomers. Veel relevante kennis is alleen voorhanden bij software en data leveranciers waardoor het niet makkelijk is een onafhankelijk advies te krijgen. Aan de andere kant is het voor data- en softwareleveranciers niet makkelijk om vraaggerichte producten en diensten te leveren (de vraag is immers niet altijd duidelijk). Een andere belemmering voor 3D zijn de financieringsmodellen van gemeenten. Deze berekenen de mogelijke kosten van het genereren en beheren van 3D geo-informatie voor een afdeling geo-informatie en hebben onvoldoende aandacht voor de baten die zeer diverse applicaties, ook buiten de afdeling geo-informatie, van een 3D aanpak hebben.

Duidelijk is wel dat 3D toepassingen erg belangrijk zijn en nog belangrijker gaan worden voor een duurzaam beheer van de dichtbebouwde omgeving in Nederland. De wereld is immers 3D, waardoor een 3D benadering aanzienlijk meer mogelijkheden heeft voor het beheer en plannen van de openbare ruimte (ondergrondse- en bovengrondse informatie kunnen integraal worden meegenomen). Ook maakt een 3D benadering het mogelijk betere voorspellingen te doen zoals bij overstromingen, luchtstroom- en geluidsimulaties (meer voorbeelden van 3D toepassingen zijn te vinden in het eindrapport van de werkgroep 3D Use cases). Daarom hebben het Kadaster, Geonovum, de Nederlandse Commissie van Geodesie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het initiatief genomen voor de 3D Pilot. In deze Pilot (looptijd maart 2010 tot maart 2011) hebben meer dan 60 private, overheids- en wetenschappelijke organisaties een jaar lang samengewerkt.

Het doel van de 3D Pilot was om toepassingen van 3D geo-informatie een impuls te geven door 3D technieken en 3D behoeften tegelijkertijd te bestuderen en aan de hand hiervan een 3D standaard vast te stellen. Een jaar samenwerken moest ertoe leiden dat kennis over de meerwaarde van 3D en over 3D data en technieken laagdrempelig beschikbaar zou komen voor heel veel organisaties.

De 3D Pilot is onderverdeeld in vier activiteiten, te weten: 1) genereren van 3D informatie, 2) vaststellen van een 3D standaard NL, 3) ontwikkelen en bouwen van een testbed om 3D data te beheren en toegankelijk te maken en 4) definiëren en uitvoeren van use cases.

Uitleg over de eindrapporten van de 3D Pilot

Voor elk van de vier 3D Pilot activiteiten is in een eindrapport beschreven wat er precies gedaan is en bereikt is binnen de activiteit. Inclusief deze managementsamenvatting, zijn de resultaten van de 3D Pilot dus verwoord in vijf rapportages:

  • 3D Pilot. Eindrapport werkgroep Aanbod van 3D geo-informatie;
  • 3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Standaard NL;
  • 3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Testbed;
  • 3D Pilot. Eindrapport werkgroep 3D Use cases.

Omdat er veel kennis- en ervaringuitwisseling heeft plaats gevonden tussen de vier activiteiten, is er ook overlap tussen de vier rapporten. Zo komt de standaard CityGML in elk rapport prominent terug. Maar elk rapport heeft zijn eigen accent, afhankelijk van de kernproblematiek van de activiteit. Omdat de lezer geïnteresseerd zou kunnen zijn in een specifiek rapport, hebben de auteurs besloten deze overlap te laten bestaan (een bepaald onderwerp kan immers relevant zijn voor alle vier activiteiten).


Inhoudsopgave

  • Dankwoord . . . v
  • Inleiding . . . 1
  • Aanpak 3D Pilot . . . 3
  • Belangrijkste resultaten van de 3D Pilot per activiteit . . . 7
  • Belangrijkste conclusies en aanbevelingen . . . 17
  • Appendix 3D Pilot deelnemers . . . 21
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com