logo NCGeo

Open data: van ideaal tot realiteit

NCG Groen 55, Marèse Peters, Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk, Open data: van ideaal tot realiteit

Publicatie n.a.v. de studiedag 'Open geodata: van ideaal naar realiteit' op 9 november 2011 in Amersfoort georganiseerd door Geonovum in samenwerking met ICTU

Marèse Peters (interviews), Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)

Nederlandse Commissie voor Geodesie 55, Delft, 2012. 39 pagina's.
ISBN: 978 90 6132 334 1.

Alleen verkrijgbaar als gratis elektronische publicatie:


Voorwoord

Open data staat hoog op de beleidsagenda. In maart 2011 omarmde minister Verhagen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) open data in zijn Digitale Agenda NL. In mei 2011 kondigde minister Donner van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan om het hergebruik van overheidsinformatie verder te stimuleren met een aantal wetswijzigingen. En in oktober 2011 was het minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) die open data bij IenM vanaf 2015 wil invoeren; te beginnen met het vrijgeven van de Basisregistratie topografie vanaf 1 januari 2012. Eurocommissaris Kroes kondigde in december 2011 aan dat de Europese Commissie al haar cijfermateriaal en openbare gegevens gratis ter beschikking gaat stellen aan publiek en bedrijfsleven.

De ontwikkeling binnen de overheid om data vrij te geven, lijkt niet te stuiten. Niet in de laatste plaats omdat er in Europees en nationaal beleid steeds meer aandacht komt voor digitalisering en de waarde die digitale gegevens vertegenwoordigen voor zowel publieke diensten als economische ontwikkelingen. Anno 2011 is open data ook verworden tot een buzz-woord, dat in één adem wordt genoemd met de verwezenlijking van ambities als een transparante en compacte overheid, waardecreatie en burgerparticipatie. Ondanks de positieve connotaties zijn er in Europa nu nog opmerkelijk weinig echte open data beschikbaar. De wil is er wel, maar de weg is hobbelig.

Met het oog op het uitwisselen van ervaringen met open data organiseerde Geonovum in samenwerking met het ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) op 9 november 2011 de workshop 'Open geo-data: van ideaal naar realiteit'. De workshop stond in het teken van het delen van opgedane ervaring met opendatabeleid en initiatieven daartoe. Wat levert open data op en wat kost het? Hoe pak je een opendatatraject aan? Hoe zit het eigenlijk met juridische en praktische randvoorwaarden?

Tekstschrijver Marèse Peters interviewde de verschillende sprekers. In een open gesprek deelden zij hun ervaringen vanuit de praktijk. Het resultaat is een bloemlezing waarin de overtuiging dat open data kansen biedt sterk naar voren komt, maar ook duidelijk wordt dat opendatabeleid je dwingt na te denken over je taken.

Wij danken de geïnterviewden voor hun medewerking aan deze publicatie en alle deelnemers aan de bijeenkomst voor hun bijdrage aan een inspirerende dag.

Bastiaan van Loenen, Rob van de Velde, Yvonne Verdonk


Inhoudsopgave

 • Voorwoord. Open data: van ideaal naar realiteit ..... v
  Bastiaan van Loenen, Rob van de Velde, Yvonne Verdonk
 • "Data is niet sexy!" ..... 1
  Interview met Marc de Vries en Ton Zijlstra
 • "Informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn" ..... 5
  Interview met Frédérik Ruys
 • "Privacy is de enige echte juridische barrière voor open data" ..... 9
  Interview met Katleen Janssen
 • "Open data? Mouwen opstropen en gewoon doen" ..... 13
  Interview met Louis Smit en Paul Hendriks
 • "Open data komt tegemoet aan de doelen van de overheid" ..... 17
  Interview met Johan van Arragon en Marjan Bevelander
 • "Laat niet de langzaamste het tempo bepalen" ..... 21
  Interview met Jens Riecken
 • "Open data leidt gaandeweg tot een cultuurverandering" ..... 25
  Interview met Paul Suijkerbuijk, Yvette Ellenkamp, Wim de Haas en Imke Arts-Vrijling
 • Epiloog ..... 29
  Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk
 • Meer ..... 33
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com