logo NCGeo

GeoMetaMatica

Heres, GeoMetaMatica, 40GeoKey, R. Bottelier, GeodanPubliceren-vinden-binden, M. Grothe, RWS AGIB. Oosterhoff, Model Driven Architecture, EMEAData levenscyclus, B. Vermeij, ESRI

Inleidingen van de studiedag over metagegevens voor geografische informatie, Subcommissie Geo-Informatie Modellen, Utrecht, 18 mei 2004

L. Heres (redactie)

Nederlandse Commissie voor Geodesie 40, Delft, 2004. 62 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 285 6. ISBN-10: 90 6132 285 5.


Voorwoord

Meta-informatie, iets nieuws onder de zon?

De term meta-informatie is relatief nieuw. Bernard Plagman, auteur van Data Dictionary and Directory Systems heeft de term als eerste gebruikt in een artikel uit 1971, zegt men. En hoewel je altijd wat voorzichtig moet zijn met dit soort claims, is het duidelijk dat de term uit de informatietechnologie en met name uit de databasehoek afkomstig is.

Bestond er voor die tijd dan geen meta-informatie? Wel zeker, alleen noemde men het niet zo. Kaartenmakers bijvoorbeeld, spreken vanouds over 'randinformatie'. Daarmee bedoelen ze de gegevens die op de kaartrand staan gedrukt, buiten het eigenlijke kaartbeeld zelf, zoals titel, uitgever, schaal en legenda.

Ook is meta-informatie niet specifiek voor geografische informatie, maar speelt het overal en altijd een rol: daar waar informatie is, daar is meta-informatie. Meta-informatie beschrijft de context waarin bepaalde informatie gelezen moet worden. Het is daarom een relatief begrip: als ik zeg dat iemands telefoonnummer 563426 is, dan is de term 'telefoonnummer' meta-infor­matie is ten opzichte van '563426' omdat het de context beschrijft waarin dat getal gelezen moet worden.
Business meta-informatie versus technische meta-informatie

David Marco, auteur van een aantal boeken op het gebied van Meta Data Management [1], onderscheidt een tweetal soorten metagegevens: business metadata en technische metadata. Onder business metadata verstaat hij onder andere de gegevens die men nodig heeft als men een bestand wil beschrijven of ernaar wil verwijzen (in een catalogus bijvoorbeeld). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens als titel, auteur, jaar van uitgave, schaal en dergelijke.
Technische metagegevens zijn data die men nodig heeft als men iets met de informatie wil doen, interpreteren of combineren met andere gegevens bijvoorbeeld. De klassieke kaartlegenda valt in deze categorie: een legenda beschrijft de semantische relatie tussen de begrippen uit de 'buitenwereld' en de grafische elementen uit het kaartbeeld (de 'binnenwereld').
Ook digitale bestanden hebben hun 'legenda', alleen heet die meestal niet zo. Vaak spreekt men over het 'data schema', of over de 'repository' (schatkamer). Ook de repository legt een verband tussen de 'buitenwereld' en de 'binnenwereld'. De binnenwereld bestaat in dit geval uit datatypes, gegevensvelden, waardedomeinen en datastructuren. Een wereld die men moet kennen als men deze wil combineren met de informatie uit een ander bestand met zijn eigen datatypes en -structuren.
Studiedag GeoMetaMatica

De afgelopen jaren wordt het begrip 'meta-informatie' ook binnen de geo-informatie gemeenschap steeds vaker genoemd. Er zijn inmiddels Europese en internationale normen beschikbaar. Het leek de Subcommissie Geo-Informatie Modellen van de Nederlandse Commissie van Geodesie een goed idee een studiedag te organiseren over dit onderwerp waarbij zowel de huidige toepassingen als de toekomstige ontwikkelingen de revue zouden passeren.

De voordrachten van deze studiedag zijn in deze publicatie gebundeld. De studiedag is gehouden op 18 mei 2004 in het Mobilion in Utrecht.


Inhoudsopgave

  • Voorwoord, Ir. Luc Heres
  • Ontwikkelingen voor metadata concepten, Prof.ir. Henri J.G.L. Aalders
  • GeoKey - de sleutel tot uw 'Map Services', Ing. Ronald C. Bottelier
  • Sleutelpositie voor meta-informatie en meta-informatiebeleid in de Geo-Informatie Infrastructuur van Rijkswaterstaat'Dr. Michel J.M. Grothe en ir. Paul van Asperen
  • Informatiefabrieken en meta-informatie, Ir. Hein J.M. Corstens
  • SuperGlue: De lijm tussen alle metadata, Bert Oosterhof
  • Metadata en gedistribueerd GIS, Drs. Bert Vermeij De Universal Data Store en de rol van meta-informatie, Ir. Remco J.J.H. van Eijndt
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com