logo NCGeo

Kwaliteit van geo-informatie

L. Heres, Kwaliteit van geo-informatie, 36De kwaliteitspiramideGrondgebruiksgrenzen en foutief geclassificeerde pixels.OrthofotoproductieDe topograaf ter plekke.Afbeelding van TOP10vector

L. Heres (redactie)

Nederlandse Commissie voor Geodesie 36, Delft 1998, 72 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 263 4. ISBN-10: 90 6132 263 4.


Voorwoord

Het gaat beslist te ver om te zeggen dat 'kwaliteit' een geheel nieuw onderwerp is in de geo-informatica. Al sinds mensenheugenis zijn geodeten immers gewoon om de kwaliteit van hun metingen te bewaken en te evalueren. Al die jaren hebben ze ook continu gewerkt aan een bijbehorend theoretisch model, wat inmiddels een imposant bouwwerk is geworden.
Het gaat daarbij echter louter om de geometrische informatie, i.e.: informatie over de positie, oriëntatie en vorm van objecten. Hoe belangrijk ook, geometrische informatie is slechts een beperkt onderdeel van de geografische informatie in haar totaliteit. Geografische informatie is immers ook: objectclassificatie, -identificatie en -kenmerken. Ook daarover is in het verleden met een zekere regelmaat gezegd dat die evenveel aandacht zou dienen te krijgen als de geometrische aspecten. Tot nu toe heeft dit echter nog niet geleid tot een wijd en zijd verbreide en toegepaste methodologie. Aan de andere kant heeft men de afgelopen ook niet stilgezeten en is er beslist het één tot stand gekomen, zowel op theoretisch als praktisch gebied.

Daarom leek het de Subcommissie Geo-Informatie Modellen van de Nederlandse Commissie van Geodesie een goed idee een studiedag te organiseren met het doel een momentopname van de huidige stand van zaken te geven. De centrale vragen daarbij waren:

 • Wat zijn de internationale ontwikkelingen op het terrein van de theorievorming?
 • Informatie over kwaliteit, hoe breng je die in beeld?
 • Hoe gaan de belangrijkste Nederlandse leveranciers van geo-informatie momenteel met kwaliteit om?

De voordrachten van de studiedag zijn in deze publicatie gebundeld.

Aalders, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoofddocent aan de TU Delft, geeft een overzicht van de Europese en mondiale activiteiten op het gebied van de theorievorming rond de kwaliteit van geografische informatie. Hij belicht tevens de standaards die er op dit gebied de laatste jaren in CEN- en ISO-verband tot stand zijn gekomen.
De kwaliteit van geografische informatie hoeft niet homogeen te zijn, en kan ook zelf weer een ruimtelijke spreiding vertonen. Ormeling, hoogleraar kartografie aan de Universiteit Utrecht, gaat in op de methoden om deze ruimtelijke spreiding in kaart te brengen en te visualiseren.

De Rooij, wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek zet uiteen welke methoden het CBS gebruikt om de gegevenskwaliteit te bewaken. Hij signaleert daarbij een aantal knelpunten en schetst hoe daar in de toekomst.

Thunnissen, wetenschappelijk medewerker van het DLO-Staring Centrum, belicht de kwaliteitsbeheersing van het Landelijk Grondgebruiksbestand van Nederland (LGN). Hij gaat in het bijzonder in op de classificatienauwkeurigheid.

Het Kadaster heeft een lange traditie in het bewaken van de kwaliteit van haar producten. Met het digitaal beschikbaar komen van het kadastrale materiaal, treden er echter een aantal nieuwe aspecten aan het licht. IJsselstein van het Kadaster in Groningen, gaat hier dieper op in.

Ook de Topografische Dienst heeft een soortgelijke lange traditie en ook hier wordt men in het digitale tijdperk met een aantal nieuwe kwaliteitsaspecten geconfronteerd. Kolk, hoofd Topografie van de Topografische Dienst, zet uiteen welke.

Schmorak, wetenschappelijk medewerkerster van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, doet uit de doeken hoe men bij deze dienst het AQL (Acceptance Quality Level) inzet om ingekochte gegevens voor het Vaarwegenbestand te controleren.

De studiedag is gehouden op 14 november 1997 bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht. De organisatoren bedanken de Universiteit Utrecht voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten en de sprekers voor hun lezingen.

L. Heres


Inhoudsopgave

 • Voorwoord, L. Heres v
 • De kwaliteit van geo-informatie, L. Heres 1
 • Standaardisatie van de geo-kwaliteit, H.J.G.L. Aalders 4
 • Visualisatie van kwaliteitsinformatie, F.J. Ormeling 14
 • Kwaliteit in de CBS-praktijk, W.A. de Rooij 25
 • Bepaling classificatienauwkeurigheid en kwaliteitsbeheersing van het Landelijk Grondgebruiksbestand van Nederland, H.A.M. Thunnissen 29
 • Kwaliteit(en) kadastrale kaart, J. IJsselstein 39
 • TOP10kwaliteit (kwaliteitsaspecten van TOP10vector), B. Kolk 50
 • Een methodiek voor kwaliteitscontrole van vaarweggegevens, N. Schmorak 60
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com