logo NCGeo

De NEREF-campagnes 1990, 1991 en 1994

G. Brand, et all., De NEREF-campagnes, 35NEREF-punten

G.B.M. Brand, J. van Buren, H. van der Marel en R.E. Molendijk

Nederlandse Commissie voor Geodesie 35, Delft 1997, 39 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 262 7. ISBN-10: 90 6132 262 6.


Samenvatting

De Europese vereffening heeft door het gebruik van het Global Positioning System (GPS) een kwaliteit bereikt die beter is dan die van het nationale stelsel van de Rijksdrie-hoeksmeting (RD). Het stelsel van de Europese vereffening wordt aangeduid als European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) en is tot stand gekomen door verschillende GPS-campagnes, te beginnen met de EUREF89-campagne (EUropean REference Frame 1989). Later zijn de Nederlandse stations opgenomen in de EUREF-D/NL93-GPS-campagne.
Voor praktisch alle navigatie en landmeetkundige toepassingen kan het ETRS89 gelijk gesteld worden aan het World Geodetic System (WGS), het stelsel waarin de GPS-satellietbanen bekend zijn en waarin GPS-ontvangers hun positie berekenen. Omdat te verwachten is dat het ETRS89 een steeds belangrijker rol zal gaan spelen is een goede aansluiting aan RD en NAP van belang.

Om ETRS89 met RD en NAP te kunnen verbinden werden drie GPS-meetcampagnes uitgevoerd, respectievelijk in 1990, 1991 en 1994. In deze campagnes werden ook peil¬meetstations langs de Nederlandse kust betrokken (MAREO-punten) om te onderzoeken in hoeverre GPS-metingen een bijdrage kunnen leveren aan de meting van de zeespiegelvariatie in combinatie met bodemdaling. De activiteiten in het kader van NEREF (NEtherlands REference Frame) werden uitgevoerd onder auspiciën van de gelijknamige Subcommissie (inmiddels omgedoopt in Subcommissie Geometrische Infrastructuur) van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG).

Naast de vier EUREF-punten in Nederland werden negen NEREF-punten gemaakt. Zeven punten langs de kust werden als MAREO-punten meegenomen. De praktische uitvoering van de metingen en berekeningen werd gedaan door de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat (MD), de Rijksdriehoeksmeting van het Kadaster (RD) en de Faculteit der Geodesie van de TU Delft (TUD).

De doelstellingen van de verschillende NEREF-campagnes waren:

 • onderzoek naar het gecombineerde effect van zeespiegelvariatie en bodemdaling langs de Nederlandse kust;
 • verdichting van ETRS89 zodat gemakkelijker op dit stelsel kan worden aangesloten;
 • bepaling van transformatieparameters tussen RD/NAP en ETRS89;
 • verschaffen van gegevens voor een nieuwe geoïde van Nederland (de De Min-geoïde).
 • Voor een goede aansluiting aan RD werden de NEREF-punten verbonden met omliggende eerste-orde-RD-punten. Voor een goede verbinding met het NAP werden waterpassingen uitgevoerd naar ondergrondse merken van het NAP.

Uit voorlopige resultaten van de NEREF-berekeningen zijn transformatieparameters be-rekend voor Nederland. Uit de dertien punten in Nederland bekend in RD/NAP en ETRS89 werden door een ruimtelijke gelijkvormigheidstransformatie transformatieparameters berekend tussen beide stelsels. Deze transformatieparameters zijn inmiddels op diverse plaatsen gepubliceerd en b.v. ook opgenomen in de nieuwe Handleiding Technische Werkzaamheden 1996 van het Kadaster (HTW1996). De restverschillen in de trans¬formatie zijn kleiner dan 15 cm in alle richtingen. Gezien de hoge nauwkeurigheid van de GPS-metingen is het getal van 15 cm een indicatie voor de kwaliteit van de bestaande referentiesystemen.

De GPS-basislijnen van de NEREF-campagnes werden berekend met de Bernse GPS-software en met Trimble GPS-software. Met alle beschikbare basislijnen werd een geïntegreerde vereffening uitgevoerd met het Delftse vereffeningsprogramma SCAN3.


Inhoudsopgave

 • Inleiding 3
 • Overzicht EUREF-, NEREF- en NEREF/MAREO-punten 5
 • De NEREF/MAREO90-campagne 9
 • De NEREF91-campagne 13
 • De NEREF94-campagne 17
 • Aansluiting aan RD en NAP 20
 • Transformatieparameters uit NEREF91 23
 • Geïntegreerde berekening van alle NEREF-campagnes 27
 • Literatuur 32
 • Bijlagen 33
 • Inhoud van de puntdossiers 33
 • Overzicht van beschikbare data op CD-ROM 34
 • Afkortingen 35
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com