logo NCGeo

Het eerste orde zwaartekrachtnet van Nederland en het Nederlands zwaartekrachtdatum 1993 (NEDZWA93)

GS 32, Erik de Min, Het eerste orde zwaartekrachtnet van Nederland en het Nederlands zwaartekrachtdatum 1993 (NEDZWA93)

Erik de Min

Nederlandse Commissie voor Geodesie 32, Delft 1995, 160 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 251 1. ISBN-10: 90 6132 251 0.


Samenvatting

In dit verslag zal worden ingegaan op de bovengenoemde eerste orde zwaartekrachtnetten.
Voor ieder net wordt uitgebreid beschreven hoe het net er uit ziet, hoeveel waarnemingen zijn gedaan, wat de resultaten van de vereffening zijn, welke precisie en betrouwbaarheid zijn gehaald en tevens zal de stabiliteit en toegankelijkheid van de punten worden beschreven. Dit wordt gedaan omdat tot nu toe nooit een voldoende goede beschrijving van het gehele net verschenen is. Van het RWS netwerk is een beschrijving gegeven door Löwik (1989). Er is echter nooit veel aandacht besteed aan een beschrijving van de werkelijke resultaten die door de TUD zijn berekend en de manier van verwerking. Van de RWS metingen uit 1990, die ook door de TUD zijn verwerkt, en de TUD metingen is ook nog nooit een verslag verschenen met daarin een beschrijving van de verwerking en de resultaten. Alleen door De Min en Plugers (1993) is dit wel eens aangestipt. In de hoofdstukken 2 en 3 zal worden ingegaan op de netwerken en resultaten van respectievelijk het TUD en RWS net en een analyse daarvan wordt gegeven.

In hoofdstuk 4 zal aandacht worden geschonken aan de aansluitnetwerken NED91 en NED93 aan de absolute metingen. Op basis van alle metingen uit de periode 1984 tot 1993 zal voor alle eerste orde punten een absolute zwaartekrachtwaarde worden berekend. Deze waarden vormen het Nederlands zwaartekrachtdatum 1993 (NEDZWA93). Dit datum heeft als hoofddoel om als aansluiting voor het tweede orde net te worden gebruikt. Dit wordt behandeld in het vijfde hoofdstuk.

Tenslotte zal de visie van de auteur worden gegeven over de toekomst met daarbij een mogelijk samenvoegen van de twee eerste orde netten van de TUD en RWS. Het is niet logisch om twee netten naast elkaar te onderhouden. Er zal moeten worden gekeken naar de verschillende doeleinden en wensen van de TUD en RWS betreffende zo'n net. Daarbij moet ook worden gekeken naar het voldoen door de huidige punten aan deze wensen en eisen. Hierop volgend is het wellicht mogelijk één eerste orde net voor Nederland te construeren dat voor meerdere decennia aan de wensen zal voldoen.

Alle waarden die in dit verslag worden gegeven, in de tekst en in tabellen, en die zwaartekracht-grootheden betreffen, zijn gegeven in mgal (1 mgal = 1 . 10-5ms-2).


Inhoudsopgave

 • Inleiding  1
 • TUD netwerk  6
 • RWS netwerk  15
 • NED91 netwerk en NED93 netwerk  31
 • Vergelijking van de vier netten en het maken van het Nederlandse zwaartekrachtdatum 1993 (NEDZWA93)  42
 • Onderzoek naar de mogelijkheid tot het vormen van één eerste orde net in Nederland  58
 • Conclusies  64
 • Literatuur  66
 1. Instrumentgegevens  67
 2. Mathematisch model voor de vereffening van zwaartekracht netwerken  68
 3. Puntcodes voor punten met meer dan 1 code  72
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com