logo NCGeo

De tweede nauwkeurigheidswaterpassing van Nederland, 1926-1940

GS 22, A. Waalewijn, De tweede nauwkeurigheidswaterpassing van Nederland, 1926-1940

A. Waalewijn

Nederlandse Commissie voor Geodesie 22, Delft, 1979. 228 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 030 2. ISBN-10: 90 6132 030 5.


Voorwoord

Met de publicatie van dit verslag wordt een lang geleden verstrekte opdracht vervuld. Men kan zich afvragen of het nog nut heeft dit verslag zo veel jaren na de voltooiing van de tweede nauwkeurigheidswaterpassing uit te brengen. Ik heb gemeend deze vraag in positieve zin te moeten beantwoorden, omdat nog steeds alle in Nederland gebruikte hoogtegegevens gebaseerd zijn op de berekening van de tweede nauwkeurigheidswaterpassing, terwijl het aantal mensen dat kennis draagt van de opzet en uitwerking van deze waterpassing steeds geringer wordt.

Van de aanvankelijke gedachte om in dit verslag vooral in te gaan op de nauwkeurigheidsaspecten van de waterpassing en de theoretische achtergronden daarvan is slechts in §10.3 een kleine neerslag terug te vinden. Voor het overige heb ik mij beperkt tot de vraag wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd. Tenslotte heb ik gemeend naar goed geodetisch gebruik een staat van waarnemingen en uitkomsten te moeten toevoegen, zodat het totaal van het waarnemingsmateriaal beschikbaar is voor bewerking met vereffeningstechnieken die in 1940 nog buiten de mogelijkheden lagen.

Bij het samenstellen van dit verslag heb ik veel steun ondervonden van medewerkers en oud-medewerkers van de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. Mijn oprechte dank gaat uit naar hen allen voor hun onontbeerlijke hulp.

A. Waalewijn


Inhoudsopgave

 • Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen  7
 • Historische gegevens  11
 • Voorgeschiedenis en voortgang van de tweede nauwkeurigheidswaterpassing 1926 - 1940  25
 • Peilmerken  32
 • Het referentievlak: N.A.P.  38
 • Instrumentarium  47
 • Methode van meting  63
 • Aansluitingen met Duitsland en België  76
 • Reductie van de waarnemingen  78
 • De vereffening  86
 • Nauwkeurigheid van metingen en resultaten  97
 • Waarnemingen en uitkomsten  129
 • Literatuur  152
 • Summary  155
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com