logo NCGeo

Jaarverslag 2004 Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen

Referentiestelsels
NLGGEO2004, geoïdemodel van NederlandGPS-kernnet
Net 5e Nauwkeurigheidswaterpassing


ETRS89-infrastructuur en AGRS.NL

Een systeem voor de automatische processing van de data van het AGRS.NL (Actief GPS Referentie Systeem Nederland) berekent op basis van de Bernese software bij de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI) van Rijkswaterstaat de dagelijkse posities voor de AGRS.NL- en de omliggende EUREF- en IGS-stations (European Reference Frame; International GPS Service) met een nauwkeurigheid van enkele millimeters. AGI heeft dit systeem gebruikt voor de analyse van AGRS.NL-tijdreeksen. Daarbij is gebleken dat een bijstelling van de gepubliceerde ETRS89-coördinaten (European Terrestrial Reference System 1989) voor de AGRS.NL-referentiestations nodig is. Dit is enerzijds het gevolg van voortschrijdende verbeteringen in de realisatie van het ITRS (International Terrestrial Reference System) en anderzijds van het vervangen van antennes en ontvangers op de AGRS.NL-referentiestations. AGI heeft een voorstel voor de aanpassing van de ETRS89-coördinaten van de AGRS.NL-referentiestations uitgewerkt en het Kadaster en AGI hebben dit eind 2004 geïmplementeerd. Ten gevolge van de aanpassing van de ETRS89-coördinaten van de AGRS.NL-referentiestations is ook een nieuwe versie van RDNAPTRANSTM, de transformatie tussen enerzijds ETRS89 en anderzijds RD (Rijksdriehoeksmeting) en NAP (Normaal Amsterdams Peil), onder de naam RDNAPTRANSTM2004 beschikbaar gesteld aan softwareproducenten. Op 13 oktober is de nieuwe transformatie toegelicht tijdens een speciale bijeenkomst in het gebouw van AGI in Delft. De bijeenkomst werd bezocht door ruim dertig personen.


RD-infrastructuur en GPS-kernnet

Na een onderzoek bij de klanten van het Kadaster is de Rijksdriehoeksmeting van het Kadaster gestopt met het preventieve onderhoud van RD-punten (Rijksdriehoeksmeting) die als richtpunt gebruikt worden (typisch kerktorens) en zogenaamde opstelbouten. Aan de andere kant wordt het bestaande GPS-kernnet (Global Positioning System) uitgebreid in die gebieden die als infrastructureel zwaartepunt worden aangemerkt. De verzekering van GPS-kernnet punten wordt verbeterd, vooral in verticale zin, door het gebruik van grondankers in plaats van ingegraven stenen.


Nieuwe publicatie NAP-hoogten

De Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat heeft in 2004 een nieuwe NAP-publicatie (Normaal Amsterdams Peil) uitgebracht, op basis van de meetgegevens van de 5e Nauwkeurigheids­waterpassing. De betreffende meetgegevens zijn eveneens geleverd aan de centrale Europese databank met waterpasmetingen voor verwerking in het Europese hoogtesysteem.
Het oude bestand van peilmerken voldeed kwalitatief niet meer aan de eisen, doordat deze voor een belangrijk deel gebaseerd was op verouderde metingen en berekeningen van het primaire net. Hierdoor konden secundaire metingen slecht ingepast worden in het primaire net en konden ook hoogtes verkregen uit GPS-metingen soms met moeite ingepast worden in het primaire net. Het stelsel van NAP-peilmerken dreigde hierdoor onbruikbaar te worden. Het resultaat is een nieuw bestand met gegevens van circa 30.000 peilmerken van het secundaire net van het NAP. Dit bestand is formeel op 1 januari 2005 van kracht geworden.


Internationale samenwerking

Met de toename van het gebruik van ruimtegeodetische technieken, in het bijzonder GPS, worden Europese en mondiale geometrische infrastructuren steeds belangrijker voor de nationale geometrische infrastructuur. Internationale activiteiten en samenwerking in het kader van EUREF (European Reference Frame; inclusief EPN (EUREF Permanent Network), EVS (European Vertical System), EUVN (European Vertical Reference Frame)), CERCO (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle) en IGS (International GPS Service) worden afgestemd en zo nodig voorbereid in de Subcommissie. De Nederlandse activiteiten zijn aan de hand van een nationaal rapport toegelicht op het EUREF2004-symposium in Bratislava, Slowakije, waarbij Nederland vertegenwoordigd werd door ir. J. Van Buren, ir. A.J.M. Kösters en dr.ir. H. van der Marel. Wenen is kandidaat voor het EUREF-symposium in 2005. De EUREF Technical Working Group (ETWG), het uitvoerend orgaan van EUREF waarin dr.ir. H. van der Marel zitting heeft, is gedurende het verslagjaar driemaal bijeengeweest.


Overige activiteiten

Op 28 juni is een workshop gehouden in het gebouw van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft waar prof.dr.ir. W. Baarda zijn ideeën uiteenzette onder de titel De "geoïde" (aanhalingstekens van prof. Baarda). Naast de leden van de Subcommissie waren er Nederlandse specialisten op dit gebied aanwezig, waaronder prof.dr. R. Klees, dr.ir. E.J. de Min en prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen.

De tweetalige (Nederlands en Engels) publicatie De geodetische referentiestelsels van Nederland. Definitie en vastlegging van ETRS89, RD en NAP en hun onderlinge relaties. Geodetic reference frames in the Netherlands. Definition and specification of ETRS89, RD and NAP, and their mutual relationships is in 2004 grotendeels afgerond en wordt in 2005 in de Groene reeks van de NCG uitgegeven.

De Subcommissie is in 2004 bijeengeweest op 15 januari, 19 mei en 9 september.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com