logo NCGeo

GPS-referentiestation

Antenne van het AGRS.NL in WesterborkAGRS.NL

In de afgelopen twee decennia is het GPS (Global Positioning System) in de V.S. van Amerika ontwikkeld als wereldwijd en multifunctioneel inzetbaar militair plaatsbepalingssysteem. De potentiële mogelijkheden van geodetisch en meer algemeen burgerlijk gebruik van dit op satellieten gebaseerde radio-plaatsbepalingssysteem werden al in een vroeg stadium van de ontwikkeling onderkend. Voor de geodesie liggen die op de terreinen van zowel de aardwetenschappelijke als praktisch maatschappelijke toepassingen.
In de tachtiger jaren heeft het GPS voor geodetisch gebruik ook in ons land ingang gevonden. De Rijkscommissie voor Geodesie (huidige NCG) heeft daarbij een stimulerende en sturende rol gespeeld. Een vanwege het toenmalige Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen geboden ruime subsidie stelde de Commissie in 1986 in de gelegenheid over te gaan tot de aanschaf van twee geodetische GPS-ontvangers van de toen gangbare generatie. Hierdoor kon de Commissie via haar Werkgroep Toegepaste Ruimtegeodesie initiatieven ontplooien om het onderzoek van het GPS als geodetisch puntsbepalingssyteem daadwerkelijk ter hand te nemen. Zij deed dit in samenwerking met de bij de geodesie meest betrokken diensten van de centrale overheid, zoals die in de Commissie vertegenwoordigd zijn, en met het bedrijfsleven. In deze samenwerking werd deelgenomen aan diverse internationale experimentele meet- en analysecampagnes. Deze hebben geleid tot een aanzienlijke verrijking van het inzicht in de wetenschappelijke en meer praktische toepasbaarheid van het GPS voor ons land.

Het GPS biedt de geodesie de mogelijkheid van nauwkeurige ruimtelijke bepaling van ontvangerposities in aardeomspannend verband. In vergelijking tot andere ruimtegeodetische technieken geniet het GPS daarbij het voordeel van relatief lage kosten van investering en bedrijf. Ook in Nederland wordt het GPS voor diverse geodetische toepassingen reeds geruime tijd met succes gebruikt. Sommige toepassingen in de geodesie stellen uiterste eisen aan de te behalen nauwkeurigheid van de plaatsbepaling. Deze nauwkeurigheid wordt bepaald door een aantal factoren betreffende de ruimtetechnieken, de ontvangerinstrumentatie en de waarnemingsomgeving. Naar de invloed van enkele van deze beperkende factoren is nader onderzoek gewenst. Hiertoe is het nodig te beschikken over daarop afgestelde lange tijdreeksen van waarnemingen, te verkrijgen onder optimaal gecontroleerde omstandigheden. Tot de verkrijging hiervan is uitbreiding van de beschikbare voorzieningen noodzakelijk. Een noodzakelijk geachte uitbreiding is de inrichting van een op de experimenten toegesneden GPS-referentiestation, waarvan een geavanceerde GPS-ontvanger en speciaal benodigde randapparatuur onmisbare onderdelen zullen uitmaken.

De inrichting van een GPS-referentiestation

Het referentiestation verzamelt permanent waarnemingen van alle zichtbare satellieten. Behalve de waarnemingen van dit Delftse station, zijn ook waarnemingen van GPS-ontvangers in Kootwijk en Brussel dagelijks beschikbaar, zodat naast lokaal onderzoek, ook onderzoek in een wijder verband kan worden uitgevoerd. Het referentiestation bestaat uit de volgende componenten:

  • Een waarnemingsstation, bestaande uit een GPS-ontvanger, een stabiele klok, meteosensoren, een computer en communicatie apparatuur.
  • Een rekencentrum voor de verwerking van GPS-waarnemingen van zowel het waarnemingsstation (1) als van Kootwijk en Brussel en voor opslag en distributie van de oorspronkelijke waarnemingen en de resultaten voor verder onderzoek.
  • Een operator terminal, bestaande uit een draagbare computer, een modem en een semafoon. (De hierboven genoemde componenten zijn onbemand en zullen zeven dagen per week, 24 uur per dag operationeel zijn. Mocht er iets mis gaan, dan wordt de operator via een semafoonoproep gewaarschuwd en kan hij, vanaf zijn computer, het waarnemingsstation en het rekencentrum op afstand bedienen).

Het Delftse referentiestation maakt sinds 1995 deel uit van het Actief GPS Referentiesysteem voor Nederland (AGRS.NL). Het AGRS.NL is ontwikkeld binnen de Commissie Geodetische Infrastructuur en Referenstiesystemen van de NCG door het Kadaster, de Meetkundige Dienst RWS en de TU Delft en wordt gebruikt voor praktische en wetenschappelijke doeleinden.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com