logo NCGeo

Geodetic dual-frequency GPS receivers under anti-spoofing

Sluiter, Geodetic dual-frequence GPS receivers, 42

Vergelijkend onderzoek tussen GPS-ontvangers

In 1994 is met subsidie van de NCG door de Werkgroep Toegepaste Ruimtegeodesie o.l.v. ir. P.G. Sluiter een vergelijkend onderzoek verricht tussen vier civiele, geodetische GPS-ontvangers die allen in staat zijn om - ook na de introductie van anti spoofing - metingen op beide GPS-frequenties uit te voeren. Het voornaamste aspect dat is onderzocht is de nauwkeurigheid van de meting van basislijnen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een lange basislijn van 100 km en een korte van 10 km. De lange basislijn is gekozen om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de uit metingen op twee frequenties verkregen ionosferische correcties. Voor de korte basislijn was het oogmerk om na te gaan of een eventueel verschil tussen ontvangers in de precisie van de metingen op beide frequenties, de nauwkeurigheid en snelheid van het oplossen van fase-meerduidigheden beïnvloedden. Beide basislijnen zijn gedurende vier dagen vrijwel continu gemeten.

Zowel de hardware als de software zijn vergeleken door een groot aantal waarnemingsperioden te berekenen met de door fabrikanten geleverde software en met onafhankelijke software pakketten. De spreiding in de resultaten was het voornaamste criterium. Er is geen significant verschil tussen de vier ontvangers aangetoond. Tevens is de precisie van de individuele waarnemingsgrootheden geanalyseerd.
Ook hier traden nauwelijks verschillen op.
Omdat in praktijktoepassingen soms hinder wordt ondervonden van in de nabijheid werkende radiozenders, is de stoorgevoeligheid onderzocht. Hierbij kwamen grote verschillen aan het licht, waarbij vooral opviel dat de ontvangst op L1 bij drie van de vier ontvangers gestoord werd door transmissies in de L2 band.

De resultaten van de metingen der basislijnen zijn gepresenteerd in september 1994 in Salt Lake City op het ION GPS-94 symposium. Het volledige eindrapport van het onderzoek is in 1995 door de NCG gepubliceerd: P.G. Sluiter, Geodetic dual-frequency GPS receivers under anti-spoofing, Publications on Geodesy 42, NCG.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com