logo NCGeo

3D pilot

Publicaties en rapporten

Onderstaande rapporten zijn de eindversies van de werkgroepen van de 3D Pilot. De rapporten zijn via onderstaande links te downloaden.

3D-pilot congres, 16 juni Rotterdam

Het dossier van de 3D-pilot op de website van Geonovum

Het ontwerpen en implementeren van een 3D-testomgeving voor een beperkt gebied

Het Kadaster, Geonovum, het ministerie van VROM en de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) onderschrijven het belang van een uniforme aanpak voor 3D geo-informatievoorziening in Nederland. Daarom hebben zij in januari 2010 gezamenlijk een uitvraag gedaan voor deelname aan een 3D-pilot, waarin geïnteresseerde partijen een 3D testomgeving ontwerpen en implementeren voor een beperkt gebied. De uitvoering van de pilot ligt nadrukkelijk bij de deelnemende partijen uit zowel de wetenschappelijke, publieke als private sector. Het doel van de 3D-pilot is om met een integrale aanpak van inwinning tot toepassing aan het werk te gaan met 3D geo-informatie, en om al doende op basis van praktijkervaring inzicht te krijgen in de mogelijkheden en wensen. De verkregen inzichten kunnen vervolgens leiden tot algemene afspraken en uiteindelijk tot standaarden rond 3D geo-informatievoorziening in Nederland. Hierdoor moet het mogelijk worden 3D informatie makkelijker te genereren en uit te wisselen en daardoor breder toegankelijk te maken.

Het plan voor de 3D-testomgeving is geïnitieerd door de observatie dat op meerdere plaatsen 3D omgevingen worden gemaakt en dat er een gemis is aan een gemeenschappelijk 3D referentiekader. Hierdoor is het gebruik van 3D geo-informatie nog steeds gelimiteerd tot specifieke toepassingen met specifieke formaten, waarbij vaak veel moeite nodig is informatie uit verschillende bronnen samen te brengen. Om discipline- en partijoverstijgende wensen in beeld te brengen en conform deze wensen afspraken te maken, zullen verschillende partijen en toepassingen in de 3D-pilot samenkomen (bijvoorbeeld: ruimtelijke planning, ontwerp, waterbeheer, geluidsstudie, kadastrale eigendomssituatie, openbare orde en veiligheid, WOZ-objecten, kabels en leidingen, BAG, enz).

Omdat de deelnemende partijen zowel aanbieders als gebruikers zijn van geo-informatie en de bijbehorende technologie, biedt de pilot de unieke kans om de aanbieders te voeden met nauwgezette wensen van gebruikers. Anderzijds zal door breed beschikbaar komen van 3D informatie en aanverwante technologie, 3D informatie in meer toepassingen gebruikt gaan worden. Aanbod en vraag zullen door samen te werken in de pilot, al doende op elkaar worden afgestemd. De pilot voor 3D geo-informatie voorziening in Nederland heeft als uitvoeringsperiode mei 2010-februari 2011.

Het project is financieel ondersteund door het Kadaster, Geonovum, het ministerie van I&M en de NCG. Ruim 80 wetenschappers en technici van universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten en het bedrijfsleven hebben in het project samengewerkt.

Projectleider is mw. dr. J.E. Stoter (TU Delft, Kadaster, Geonovum).

3D Pilot NL ontvangt 3D Award

Tijdens de 3D summit op 20 september 2011 in Boulder, USA is de OGC 3D Award uitgereikt aan de 3D Pilot NL. Linda van den Brink en Rob van de Velde (Geonovum) namen de award namens de projectleider Jantien Stoter in ontvangst. Eerder die dag presenteerden zij de resultaten van de 3D Pilot NL op de summit.

De OGC Award is toegekend aan 3D Pilot NL omdat Nederland het eerste land is dat op nationaal niveau afspraken maakt over een 3D standaard die de OGC 3D standaard ‘CityGML’ implementeert en deze tegelijkertijd volledig integreert met bestaande rijk-semantische 2D informatiemodellen (IMGeo en BGT). OGC ziet de Nederlandse ontwikkelingen als "a good signal to others who may be hesitating and haven''t looked at CityGML in detail before".

Andere redenen die OGC noemde om juist 3D Pilot NL deze prijs te geven zijn: "to honor the vision and commitment of those responsible for the achievements"; "this initiative in the Netherlands is the first comprehensive national effort to use the OGC CityGML Standard as the basis for urban management, data integration and visualization"; "the award honors the forward-thinking leaders of the 3D Pilot NL" en "the developments in the Netherlands serve as inspirational example of a national implementation of a 3D standard".

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com