logo NCGeo

NCG Rapport Geodetisch Infrastructuur

Rapport 'De geodetische infrastructuur in Nederland'RDNAP.NLWebsite NAPAGRS.NL

De Nederlandse Commissie voor Geodesie heeft in haar vergadering op 11 december 2009 het rapport 'Huidige organisatie en ontwikkelingsrichting van de geodetische infrastructuur in Nederland. Na vergelijking met onze buurlanden' vastgesteld. Het rapport is opgesteld n.a.v. de groeiende zorg over de continuïteit en de toekomstige kwaliteit van de Nederlandse geodetische infrastructuur. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om verbetering aan te brengen in de volgens de NCG verontrustende situatie. Het rapport is aangeboden aan de betrokken organisaties en in brede kring verspreid.

Enkele conclusies van het rapport

 • De versnippering van de kennis over een klein aantal oudere medewerkers bij meerdere organisaties houdt een groot risico in voor de het behoud van de kennis en daarmee voor de continuïteit van de infrastructuur.
 • In Nederland wordt het internationale belang van de geodetische infrastructuur ondergewaardeerd, terwijl toch de internationale geodetische infrastructuur vooral ook voor het laaggelegen Nederland aan de stijgende zee van belang is. Nederland kende in de vorige eeuw juist een grote traditie als voorzitter/secretaris van bijvoorbeeld het Europese waterpasnet.
 • Er is nog een grote kloof tussen de organisatie van de geodetische infrastructuur op het land en die op zee; ook in onze buurlanden.
 • Het is een overheidstaak er voor zorg te dragen dat overheid en particulieren hun gegevens vastleggen in de Nederlandse realisatie van het Europees systeem met een gegarandeerde nauwkeurigheid.
 • De huidige wetgeving voor de geodetische infrastructuur is qua bewoording en in geodetisch technische zin verouderd. Bovendien is er recente regelgeving uit Europa die de geodetische infrastructuur beïnvloedt.
 • De financiering van de geodetische infrastructuur wordt gekenmerkt door historisch gegroeide en gecontinueerde oplossingen en is niet gebaseerd op het huidige belang van die infrastructuur.

In rapport worden aanbevelingen gedaan om verbetering aan te brengen in de volgens ons verontrustende situatie.

Enkele aanbevelingen

 • Mede gelet op het belang van ons laag gelegen land bij de bestudering van zeespiegelrijzing en bodemdaling, dient Nederland als zesde land van Europa een actieve rol te spelen door een evenredige bijdrage te leveren aan het onderzoek, de ontwikkeling en het beheer van de Europese geodetische infrastructuur.
 • Het is een overheidstaak er voor zorg te dragen dat overheid en particulieren hun gegevens vastleggen in de Nederlandse realisatie van het Europees systeem met een gegarandeerde nauwkeurigheid.
 • Om continuïteit in de kennis en een goede relatie met de wetenschap te realiseren, dient het onderzoek en het beheer van de geodetische infrastructuur zoveel als mogelijk geconcentreerd te worden.
 • Bij verdere ontwikkeling van de geodetische infrastructuur te land dient rekening te worden gehouden met de koppeling tussen land en zee.
 • Voor een gezonde financiering dient de geodetische infrastructuur tot nationaal belang verheven te worden.

 De NCG zet zich de komende tijd in om genoemde en overige aanbevelingen uit het rapport tot uitvoering te laten brengen en wij verzoeken hierbij om uw steun in deze.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com