logo NCGeo

NCG Rapport "Nederland 2020 Virtuele Delta"

NCG Rapport

Agenda en aanpak kennis, innovatie en educatie - GIDEON Strategie 7

De NCG voert in opdracht van het ministerie van VROM het strategiehouderschap kennis, innovatie en educatie uit van GIDEON - Basisvoorziening geo-informatie Nederland. Hiervoor heeft de NCG het rapport "Nederland 2020 - Virtuele Delta". Agenda en aanpak kennis, innovatie en educatie - Gideon Strategie 7 opgesteld.

Het rapport constateert dat de geo-informatie steeds meer 'embedded' is geraakt in de netwerkmaatschappij . De grens van het vakgebied geo-informatie is niet gemakkelijk meer te trekken. Deze positie in het netwerk vraagt om het daadwerkelijk leggen van verbindingen: samenwerking in het netwerk, ook internationaal. De rol van de geosector wordt hiermee meer integrerend van karakter. De huidige situatie van de kennisinfrastructuur is nog niet duurzaam en volwassen. Hoewel de componenten op onderdelen zeer sterk zijn, draait het kennissysteem voor kennis, innovatie en educatie als geheel niet optimaal en is teveel intern gericht. De potentie is echter groot en de insteek is om aan te sluiten bij de agenda Nederland 2020 van het Innovatieplatform.

Als toekomstvisie schetst het rapport de 'Virtuele Delta voor besluitvorming in processen in de Duurzame Delta'. Hierin is in 2020 in Nederland de Duurzame Delta in ruimte en tijd geoptimaliseerd en daardoor maatschappelijk en economisch optimaal benut door besluitvorming in (beleids)processen met de geo-informatiesector als geo-integrator voor ruimtelijke vragen en de inzet van de Virtuele Delta voor een gezamenlijk gedeeld beeld. Met de overheid als 'launching customer' en vliegwiel voor het bedrijfsleven, en daarnaast een aanjaagrol vanuit het bedrijfsleven wat betreft de geo-ICT-infrastructuur, is de ambitie gericht op internationale export van kennis en een internationaal herkende toppositie van Nederland als geo-informatie-land.

Voor de focus in de onderzoeksprogrammering zijn vijf speerpunten benoemd. Die betreffen de besluitvorming in (beleids)processen met geo-informatie en burgerparticipatie; informatiemodellen voor het uitwisselen van data; modellering van de werkelijkheid in 3D; zeespiegelvariatie en bodembeweging en sensor-datafusie.

Het GI-beraad heeft het rapport begin juli 2010 in haar vergadering besproken en akkoord bevonden. De NCG is van plan om op basis van het rapport een concrete kennis- en onderzoeksagenda op te stellen voor het gebied van de geo-informatie en geodesie in Nederland.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com