logo NCGeo

Evaluatie van innovatieve landregistratie- instrumenten in sub-Sahara Afrika

NCGGeel85hamayun Cover

Drie cases binnen een peri-urbane context

Paul van Asperen

Publications on Geodesy 87
2014, 293 pages.

Samenvatting

Sub-Sahara Afrika verstedelijkt in een snel tempo. Het grootste probleem is dat de landen niet de juiste instrumenten tot hun beschikking hebben om die stedelijke groei beheersbaar te laten plaatsvinden. Omdat het bestuur er niet in slaagt voldoende land uit te geven, zullen de burgers het land op informele wijze in bezit nemen waardoor ze later kwetsbaar blijken voor uitzetting en verlies van land en huis. De daaruit voortvloeiende angst beperkt hen te investeren in het verbeteren van hun woningen, terwijl de informele status de overheid dikwijls verhindert te investeren in de verbetering van de nutsvoorzieningen. Dit proefschrift analyseert de verschillende methoden om informeel landbezit te formaliseren. Een van de belangrijkste doelstellingen van de formalisering is om de armoede terug te dringen. Sub-Sahara Afrika behoort tot de armste regio’s ter wereld: 52% van de bevolking leeft van een inkomen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. Hoewel de meerderheid van deze armen momenteel op het platteland leeft, zal de armoede in stedelijke gebieden toenemen als gevolg van de toenemende verstedelijking. Deze verstedelijking zal grotendeels plaatsvinden in de peri-urbane gebieden... (see pdf)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com