logo NCGeo

Knowledge based building facade reconstruction from laser point clouds and images

Pog 75, Shi Pu, Knowledge based building facade reconstruction from laser point clouds and images

Shi Pu

Publications on Geodesy 75
Delft, 2010. 133 pagina's. ISBN: 978 90 6132 319 8.


Abstract

Various applications demand realistic 3D city models. For urban planning, analyzing in a 3D virtual reality world is much more efficient than imaging the 2D information on maps. For public security, accurate 3D building models are indispensable to make strategies during emergency situations. Navigation systems and virtual tourism also benefit from realistic city models.

Manual creation of city models is undoubtedly a rather time consuming and expensive procedure. On one hand, images are for long the only data source for geometric modelling, while recovering of 3D geometries is not straightforward from 2D images. On the other hand, there are enormous amounts of objects (for example buildings) to be reconstructed, and their structures and shapes show a great variety. There is a lack of automated approaches to understand the building structures captured by data. The rapid development of cities even adds to the cost of manual city model updating. In recent years, laser scanning has been proven a successful technology for reverse engineering. The terrestrial laser point clouds are especially useful for documenting building facades. With the considerable high point density and the explicit 3D coordinates of terrestrial laser point clouds, it is possible to recover both large structures and _ne details on building facades. The latest developments of mobile laser scanning technology also make it more cost-effective to take large-scale laser scanning over urban areas.

This PhD research aims at reconstructing photorealistic building facade models from terrestrial laser point clouds and close range images, with a largely automatic process. A knowledge base about building facade structures is established first, where several important building features (wall, door, protrusion, etc.) are defined and described with their geometric properties and spatial relationships. Then constraints for feature extraction are derived from the knowledge base. After a laser point cloud is segmented into planar segments by surface a growing segmentation algorithm, each segment is compared with the feature constraints to determine the most likely feature type for each segment. The feature extraction method works fine for all facade features except for windows, because there are usually insufficient laser points reflected from window glass. Instead, windows are reconstructed from the holes on the wall features. Then outline polygons or B-spline surfaces are fit to all feature segments, and the parts without laser points are hypothesized according to knowledge. A complete polyhedron model is combined from both fitted and hypothesized outlines.

Since laser data contains no colour information, the building models reconstructed from only laser data contain only geometric information such as vertices and edges. To obtain photorealistic results, textures must be mapped from images to the geometric models. The fusing of laser points and image requires accurate alignment between laser space and image space, which is accomplished after a semi-automated process. Because of the limitations of modelling methods, the geometry model reconstructed from laser points may contain many errors which would cause poor texturing effect. Therefore, significant line features extracted from images are compared with the initial model's edges, and necessary refinements are made to correct the model errors, or at least make the model edges consistent with the image lines. Finally, in the texturing stage, the texture of each model face is selected automatically from multiple images to ensure the optimal visibility. Texture errors caused by occlusions in front of a wall are also removed by analyzing the locations of the wall, the occlusions and the camera position.

Experiments with three data sets show that building reconstruction are considerably accelerated by the presented methods. Our approach is more than 10 times faster than the traditional approach when reconstructing the same buildings, and the models by our approach contain more fine details such as doors and windows. The reconstruction of wall facades and roofs are fully automatic, while some manual interactions (48 percent of the total reconstruction time) are still required for editing the fine details. It should also be faster to make global statistics (number of floors, number of entrances, etc.) and modifications (deriving models with a lower level of detail, applying pre-defined textures, etc.) later on to our models, since diffierent model parts have been associated with the semantic labels. While the reconstruction efficiency is improved by our approach, the visualization effects of our models are also comparable to the models by the traditional approach. The future work will focus on improving the knowledge base and developing a fully automated camera parameter estimation procedure. The completeness and adaptability of the knowledge base will be especially important for the further automation of our reconstruction approach.


Contents

 • Introduction  1
 • Knowledge engineering and reasoning  15
 • Feature extraction  33
 • Geometric reconstruction  45
 • Model refinement with imagery  57
 • Texture mapping  73
 • Method evaluation  83
 • Conclusions and recommendations  103
 • Bibliography  106
 • List of publications  111
 • List of Figures  113
 • List of Tables  115

Samenvatting

Realistische 3D stadsmodellen zijn noodzakelijk voor verschillende maatschappelijke toepassingen. Voor stedelijke ontwikkeling is het analyseren van een 3D virtual reality omgeving vele malen meer efficiënt dan het interpreteren van 2D kaartinformatie. Voor toepassingen in de publieke veiligheid, zijn nauwkeurige 3D gebouwmodellen onmisbaar om de juiste strategie te bepalen voor noodsituaties. Ook navigatiesystemen en virtuele toeristische activiteiten hebben profijt van realistische stadsmodellen.

De handmatige vervaardiging van stadsmodellen is zonder twijfel een arbeidsintensief en kostbare aangelegenheid. Ten eerste zijn lange tijd fotos de enige databron geweest voor geometrische modellering, terwijl het bepalen van 3D geometrische informatie niet eenvoudig is aan de hand van 2D foto's. Ten tweede zijn er grote hoeveelheden objecten (bijvoorbeeld gebouwen) die gereconstrueerd moeten worden, die daarbij ook nog een grote variëteit vertonen qua structuur en vorm. Er is geen automatische methode om uit structuur van gebouwen zoals die in de data wordt vastgelegd, te begrijpen. De snelle ontwikkeling van steden maakt het nog kostbaarder om stadsmodellen handmatig bij te houden. In de afgelopen jaren heeft laser scanning bewezen een succesvolle techniek te zijn om objecten te reconstrueren. Puntwolken vervaardigd uit terrestrische laserscanners zijn vooral geschikt om gebouwgevels vast te leggen. Gebruikmakend van de hoge puntdichtheid en de 3D coördinaten van de laserpunten, is het mogelijk om zowel de grove structuur als de fijne details van gebouwgevels te herkennen. Recente ontwikkelingen zoals mobiele laserscanning maken het ook mogelijk om grootschalig data in te winnen in stedelijke gebieden.

Dit PhD onderzoek richt zich op het reconstrueren van fotorealistische gebouwgevels uit terrestrische laserscanner puntwolken en close range foto's, op een zo automatisch mogelijke manier. Allereerst wordt een kennisbank aangelegd, waarin verschillende belangrijke gebouwkenmerken (muren, deuren, erkers, etc.) worden gedefinieerd en beschreven aan de hand van geometrische kenmerken en onderlinge ruimtelijke samenhang. Vervolgens worden voorwaarden aan de kenmerkextractie afgeleid uit deze kennisbank. Nadat de laser puntenwolk is gesegmenteerd in vlakke segmenten, wordt elk segment vergeleken met de voorwaarden uit de kennisbank om te bepalen wat het meest waarschijnlijke gebouwkenmerk is voor dat segment. De kenmerkextractie werkt voor de meeste gebouwkenmerken, maar niet om ramen te herkennen. Dat komt omdat er normaal gesproken te weinig laser punten reflecteren op raamoppervlaktes. Daarom moeten ramen herkend aan het feit dat er zich gaten in de muren bevinden. Vervolgens wordt om elk segment een rand of B-spline berekend. Delen waar geen laser data aanwezig is worden opgevuld aan de hand van aannames uit de gebouwkennis. Deze delen worden samen met de gereconstrueerde objectenranden gecombineerd tot een compleet polyhedronmodel.

Omdat laser data geen kleurinformatie bevat, bestaan de uit laser data gereconstrueerde gebouwmodellen alleen uit simpele draadmodellen. Om fotorealistische modellen te verkrijgen, wordt textuur op het draadmodel geprojecteerd aan de hand van foto's. Voor het samenvoegen van laserpunten en foto's is het van belang dat beide coördinaatsystemen nauwkeurig ten opzichte van elkaar bekend zijn. Dit wordt op een semi-automatische manier bewerkstelligd. Vanwege de beperkingen van de reconstructie methoden, kan het geometrisch model verkregen uit laser puntwolken veel fouten bevatten die vooral zichtbaar worden tijdens de textuurprojectie. Daarom worden duidelijke lijnkenmerken uit de foto's vergeleken met het initiële geometrisch model. Noodzakelijke ingrepen worden verricht om verbetering aan te brengen in het model, of om in elk geval de zijkanten van het model samen te laten vallen met de lijnkenmerken. Tot slot, wordt de textuur van elk gebouwvlak geselecteerd door meerdere fotos te vergelijken. De foto met het beste zicht wordt geselecteerd. Fouten in de textuurprojectie veroorzaakt door objecten die het zicht op een muur blokkeren worden verwijderd door het analyseren van de positie van de muur, de blokerende objecten en de camerapositie.

Experimenten met drie data sets hebben uitgewezen dat reconstructie van gebouwen aanzienlijk wordt versneld door het gebruik van de hier voorgestelde methoden. Onze benadering is meer dan tien keer zo snel als de traditionele aanpak bij het reconstrueren van dezelfde gebouwen, en de modellen van onze aanpak bevatten meer verfijnde details zoals deuren en ramen. De reconstructie van voorgevels en daken gaat volautomatisch, waarbij enkele handmatige interacties (48 percent van de totale tijd voor reconstructie) nog nodig zijn om de meer verfijnde details te editen. Omdat we verschillende model-delen associëren met semantische labels verwachten we dat het eenvoudiger is om globale statistieken uit te rekenen, zoals aantallen deuren en ingangen, en om aanpassingen te maken (modellen berekenen met een lager detailniveau, het aanbrengen van voorgeprogrammeerde texturen, etc.). De efficiëntie van de reconstructie wordt door ons model verbeterd terwijl de visualisatie effecten van onze modellen te vergelijken is met die van de traditionele aanpak. In de toekomst zal ons werk focussen op het ontwikkelen van een volledig geautomatiseerde camera parameter inschattingsprocedure én het verbeteren van de knowledge base. We denken daarbij vooral aan het uitbreiden van de knowledge base en aan het exibiliseren voor toepassing van onze geautomatiseerde reconstructie aanpak in verschillende situaties.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com