logo NCGeo

3D Cadastre

Stoter, 3D Cadastre, 57

Jantien E. Stoter

Publications on Geodesy 57, Delft, 2004. 346 pagina's.
ISBN-13: 978 90 6132 286 3. ISBN-10: 90 6132 286 3. € 10,50


Summary

In the current cadastral registration the parcel is the basic entity for the registration of property rights to real estate. The right of ownership to a parcel gives the right to use the volume above and below the parcel. As long as there is only one user on a parcel the cadastral registration, which is based on a division of land in parcels, is sufficient to provide insight into the property situation. However, problems occur when different types of use with different owners are located on top of each other, e.g. a parking garage or shopping mall below an apartment complex or a tunnel. Multifunctional use of space is becoming more important and the value of property has increased considerably during the last decennia. Also, not the land itself but the construction above, on or below the land has become the most valuable object. Because of these developments, the current cadastre should better reflect the true principle of property rights that entitle persons to volumes or constructions and not to just a surface. In addition a growing attention for risk management requires a cadastral registration that provides insight into 3D property situations.

In the thesis '3D Cadastre' it is studied how cadastral registration can provide insight into 3D property situations. The research has resulted in an extensive background analysis, conceptual models for a 3D cadastre, prototypes and recommendations. The thesis shows the major preconditions to establish a 3D cadastre within current and future juridical, technical and cadastral frameworks.


Contents

1. Introduction 1

I. Analysis of the background 17
2. Current cadastral registration of 3D situations in the Netherlands 19
3. Current practice of 3D registration: case studies 45
4. 3D cadastre abroad 59
5. Needs and opportunities for a 3D cadastre 83

II. Framework for modelling 2D and 3D situations 97
6. Theory of spatial data modelling 99
7. Geo-DBMSs 121
8. 3D GIS and accessing a 3D geo-DBMS with front-ends 163
9. Integrating 2D parcels and 3D objects in one environment 189

III. Models for a 3D cadastre 211
10. Conceptual model for a 3D cadastre 213
11. Logical model for a 3D cadastre 231

IV. Realisation of a 3D cadastre 249
12. Prototypes applied to case studies 251
13. Summary, conclusions and further research 277

Bibliography 297
A. Visualising attributes in VRML 315
B. XSLT stylesheet to transform XML to X3D 317
Nederlandse samenvatting 321
Curriculum Vitae 327


Samenvatting

In de huidige kadastrale registratie is het perceel de basiseenheid voor de registratie van eigendom van vastgoed. Het eigendom van een perceel geeft het recht om het gehele volume boven en onder het perceel te gebruiken. Zolang er zich slechts één gebruiker op een perceel bevindt, is het huidige kadaster, dat gebaseerd is op een verdeling van land in percelen, goed in staat om inzicht te verschaffen in de eigendomssituatie. Problemen doen zich echter voor in 3D eigendomssituaties waarbij ruimtes boven en onder elkaar door verschillende eigenaren worden gebruikt, bijvoorbeeld een winkel of parkeergarage onder een appartementencomplex of een tunnel. Multifunctioneel ruimtegebruik wordt steeds belangrijker en vastgoed is de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen in waarde. Bovendien is niet het land zelf maar de constructie boven, op of onder het land het belangrijkste waardeobject geworden. Met het oog op deze ontwikkelingen zou het huidige kadaster de ware aard van eigendomsrechten, waarbij personen een recht op een ruimte of constructie krijgen en niet alleen maar op een oppervlak, beter moeten reflecteren. Daarnaast vraagt een toenemende aandacht voor risico management om een inzichtelijke registratie van 3D eigendomssituaties.

In het promotieonderzoek '3D Cadastre' is bestudeerd hoe een kadaster inzicht kan verschaffen in 3D eigendomssituaties. Het onderzoek heeft geresulteerd in een uitgebreide achtergrondanalyse, conceptuele modellen voor een 3D kadaster, prototypes en aanbevelingen. Het proefschrift laat de belangrijkste randvoorwaarden zien om een 3D kadaster te vestigen binnen bestaande en toekomstige juridische, kadastrale en technische kaders.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com