logo NCGeo

Jaarverslag 2008 Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens

Een beeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), Doesburg en omgeving.Het Cyclomedia beeld aquisitie platform DCR7.
IMGeo wegen

De Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens wil de beschikbaarheid en het gebruik van ruimtelijke basisgegevens bevorderen door:

 • het afstemmen van onderzoek op het gebied van inwinning, representatie en gebruik van deze gegevens;
 • het vastleggen en verspreiden van relevante kennis op dit gebied door middel van publicaties en studiedagen;
 • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan de NCG en andere betrokkenen;
 • het initiëren van specialistisch onderzoek (NCG-promotieplaatsen);
 • het onderhouden van (inter-) nationale wetenschappelijke contacten.

De Subcommissie, onder voorzitterschap van prof.dr.ir. M.G. Vosselman (ITC), telt acht leden, werkzaam op het gebied van de geo-informatie bij universiteiten, overheid, diensten en bedrijven (zie Bijlage 1). De Nederlandse vertegenwoordigers in EuroSDR (European Spatial Data Research) zijn lid van de Subcommissie.

De Subcommissie heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Er is gewerkt aan het nader vaststellen van de doelstelling van de Subcommissie, de afbakening van het werkveld en het uitwerken van de onderzoeksvelden.


Onderzoeksplan

De belangrijkste activiteit van de Subcommissie in het verslagjaar was het opstellen van een onderzoeksplan Ruimtelijke Basisgegevens. In het plan is het onderzoeksveld van de Subcommissie geschetst en uitgewerkt in tien thema's:

 • vereisten van gebruikers;

onderzoek naar ruwe basisgegevens:

 • ruwe gegevens als basisgegevens;
 • management van grote hoeveelheden gegevens;
 • interpretatie van ruwe gegevens; 

onderzoek naar geïnterpreteerde basisgegevens:

 • harmonisatie van concepten en gegevensmodellen;
 • integratie van geïnterpreteerde gegevens;
 • vraagstukken op het gebied van meerschaligheid;
 • tijd en verleden;
 • 3D geo-informatie;
 • gezamenlijke kartering.

Bij elk thema is de achtergrond beschreven, zijn belangrijke onderwerpen toegelicht en zijn onderzoeksvragen geformuleerd.


Studiemiddag 'Core Spatial Data'

De Subcommissie heeft in samenwerking met de sectie GIS-technologie van de TU Delft op 18 december 2008 de studiemiddag 'Core Spatial Data' georganiseerd. De studiemiddag is gehouden in het Aula Congrescentrum van de TU Delft. Tijdens de studiemiddag is het onderzoeksplan van de Subcommissie gepresenteerd. In de overige presentaties zijn achtereenvolgens besproken en getoond: één Basisregistratie Topografie, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in perspectief: de (on)mogelijkheden van digitale hoogtegegevens als ruimtelijke basisgegevens, beelddatabases van CycloMedia, Kadastrale informatie meer dan basisgegevens en de rol van de overheid en private ondernemingen bij het inwinnen van ruimtelijke basisgegevens.


Presentatie 'Studie Visuele Wegendatabank Rijkswaterstaat'

Ir. L. Heres (Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst) heeft tijdens een van de vergaderingen een presentatie gegeven over de Voorstudie Visuele Wegendatabank (2008) door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat onderzoekt hiermee de mogelijkheden om een zogeheten Visuele Wegendatabank op te zetten. De databank kan onder andere gebruikt worden voor het actualiseren en controleren van bestanden, het nemen van verkeersmaatregelen en het voorbereiden en plannen van projecten. Besproken zijn onderzoeksaspecten en technische onderwerpen.


EuroSDR

Tijdens de vergaderingen is informatie uitgewisseld over EuroSDR (European Spatial Data Research). Mw. dr. J.E. Stoter (ITC) heeft in samenwerking met mw. I. Vanden Berghe (IGN, België) en dr.ir. J.W.H.C. Crompvoets (Katholieke Universiteit Leuven) het projectvoorstel 'INSPIRE atlas of implementation methods' ingediend. Het voorstel is goedgekeurd en wordt in 2009 uitgevoerd.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com