logo NCGeo

Jaarverslag 2011 Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur

De missie van de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur is een bijdrage te leveren aan de langetermijnontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur. De Subcommissie geeft invulling aan haar missie door middel van regelmatig overleg en het opstellen en bijhouden van een onderzoeksagenda.


Vergaderingen van de Subcommissie

De Subcommissie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd, op 30 maart 2011. Tijdens de vergadering is informatie uitgewisseld over nieuwe ontwikkelingen in het veld en is aandacht besteed aan het strategiehouderschap kennis, innovatie en educatie van de NCG.

Ir. M. Jellema (Jokoda Management Consultancy) heeft naar aanleiding van zijn promotieonderzoek een presentatie gegeven met de titel 'De Informatiearchipel'. Ing. M. Reuvers (Geonovum) presenteerde de 'Roadmap standaarden'.

Ook op 30 maart 2011 vond een gezamenlijke vergadering plaats met de Subcommissie Ruimtelijk Basisgegevens. Tijdens deze vergadering zijn drie presentaties gegeven.

Mr.ir. P.M. Laarakker (Kadaster) hield een presentatie over de Kennis- en Onderzoeksagenda van de NCG. Naar aanleiding daarvan vindt een discussie plaats over de prioriteiten binnen de aangegeven thema's en de mogelijkheden om subsidie te verkrijgen.

Mw. dr. J.E. Stoter (TU Delft, Kadaster) presenteerde de resultaten van de 3D Pilot NL. Dit project, waaraan 67 partners hebben deelgenomen, heeft de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren beschikbaarheid van 3D-informatie.
  • Samenwerken met veel stakeholders in een testgebied op gedefinieerde 'use cases'.
  • Een 3D standaard NL vaststellen (aanbevelen).
  • Samenbrengen van kennis, technologie en behoefte rond 3D.

Prof.dr.ir. A.K. Bregt (Wageningen Universiteit) gaf uitleg over het Onderzoeksplan van de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur. Het Onderzoeksplan is beschikbaar op de website van de NCG.


Onderzoek en studiebijeenkomsten

Door subcommissieleden zijn onder meer bijdragen geleverd aan het International Association for Mathematical Geosciences (IAMG) congres, 5 - 9 september 2011 in Salzburg.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com