Print deze pagina

Jaarverslag 2006 Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie

De Subcommissie heeft in maart, juli en november van het verslagjaar vergaderd. Leidraad voor de activiteiten van de Subcommissie is het eind 2001 vastgestelde Onderzoeksprogramma 2002 - 2007. De volgende onderwerpen staan centraal op de agenda van de Subcommissie...