Print deze pagina

Geodesie & Geo-informatie

Enkel-puntsbepaling met GPSGeoïde met GRACE

Onder geodesie en geo-informatie wordt hier verstaan de inwinning, verwerking en distributie van ruimtelijke informatie (op en rond het aardoppervlak), de analyse van de onderlinge geometrische relaties en de presentatie daarvan.

Daartoe behoren de plaatsbepaling, de remote sensing, de rekentechnieken met grote vector- en rasterbestanden, de kwaliteitsbepaling van de ligging en de geometrische relaties, de kennis van structuren van databestanden en de navigatie. Niet tot het aandachtgebied van het NCG rekenen we de thematische gegevens en de analyse en interpretatie van die thema's, zolang het niet de geometrische component betreft.

De historische beperking "op en rond het aardoppervlak" is bewust tussen haakjes geplaatst, zodat de geodesie en de geo-informatie hun technieken ook ten dienste kunnen stellen aan andere ruimtelijke gegevensbestanden uit andere vakgebieden en toepassingen, bijvoorbeeld de geneeskunde, de vervorming van modellen in de windtunnel en de (terrestrische) fotogrammetrie voor de architectuur.

De geodesie en de geo-informatie verlenen diensten aan andere wetenschappen en maatschappelijke toepassingen. Daarom is een relatie met die wetenschappen en de organisaties op het gebied van de maatschappelijke toepassingen van groot belang.

Maatschappelijke vragen

De maatschappelijke vragen, die onderzoek van geodesie en geo-informatie behoeven en die momenteel (2017) spelen laten zich opsplitsen in vier aandachtsvelden.

  • De geo-informatie infrastructuur in Nederland. In Nederland wordt door veel instanties informatie ingewonnen. Hoe houden we zicht op de kwaliteit van de ruimtelijke gegevens en het gebruik daarvan?
  • Hoe draagt Nederland bij aan de geodetische informatie over het systeem aarde en hoe kunnen we daar gebruik van maken?
  • Met het verwerken en visualiseren van grote gegevensbestanden met ruimtelijke gegevens wordt steeds meer ervaring opgedaan binnen zeer uiteenlopende wetenschappen. Hoe blijft de Nederlandse wetenschapper van deze ontwikkelingen op de hoogte?
  • Met steeds hogere nauwkeurigheid kan men ruimtelijke gegevens vastleggen. De continentale drift gaat zelfs een rol spelen. Hoe houden we zicht op de ligginggegevens van verschillende bronnen en hoe is de koppeling met gegevens uit het verleden?

Onder de kopjes:

  • De geo-informatie infrastructuur in Nederland
  • De veranderingen in het systeem aarde
  • Kennis en ervaring met ruimtelijke gegevens
  • De geodetische infrastructuur in Nederland

worden deze vier maatschappelijke vragen uitgewerkt in de