logo NCGeo

In de afgelopen twee à drie decennia heeft de toepassing van ruimtetechnieken de geodesie in een gewijzigde relatie met andere aardwetenschappen en de sterrenkunde geplaatst. Met de aardwetenschappen vanwege het gezamenlijke aandachtsveld (de dynamische aarde); met de sterrenkunde vanwege het gemeenschappelijke werkdomein (de ruimte). De relaties bestonden traditioneel, maar behoefden hernieuwing.

Wat de relatie tussen de geodesie en de sterrenkunde aangaat, legde de geodesie zich in Nederland in...

Er ligt een belangrijk aandachtsveld op het gebied van de toekomstige geo-informatievoorziening in Nederland. De vraag is welke eisen er in de toekomst gesteld zullen worden t.a.v. de basisgegevens in dit verband. Tot nu toe is er veel aandacht besteed aan de mogelijkheden die moderne plaatsbepalingsystemen bieden voor de definitie van geometrische referentiestelsels.

Er zou nu meer aandacht gegeven moeten worden aan de mogelijkheden die gescande luchtopnamen en digitale hogeresolutiebeelden bieden in samenhang met het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), of toekomstige verfijningen daarvan, voor de definitie van...

De Taakgroep Geodetisch Onderwijs is in 1996 ingesteld met als opdracht het onderzoeken van de behoefte aan een permanent overleg op het gebied van het geodetisch onderwijs in Nederland en het maken van een voorstel voor het instellen van een dergelijk overleg, mogelijk als een subcommissie van de NCG. De uitkomsten van de opdracht dienden binnen één jaar aan de NCG gerapporteerd te worden. Tevens diende de Taakgroep een aantal acties uit te voeren in het kader van het Nationaal Geodetisch...

ging de toenmalige Rijkscommissie voor Geodesie over tot de instelling van de Werkgroep Geschiedenis der Geodesie. Omdat de structuur van de NCG thans geen werkgroepen meer kent en de geschiedenis der geodesie als onderwerp niet past in haar fundamenteel wetenschappelijke programma, nam de NCG in 1996 het besluit om de belangen van deze geschiedkundige discipline op andere wijze te doen behartigen.

De Taakgroep kreeg in het bijzonder de opdracht te verkennen hoe ter bevordering van de geodetische geschiedkunde, als discipline van de wetenschaps- en techniekgeschiedenis, een stichting zou kunnen worden gevormd met...

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com