logo NCGeo

Subcommissie Geo-Informatie Modellen

Top10vector, Topografische Dienst KadasterGeoMetaMatica, L. Heres
Metadata principes, H. Aalders

De Subcommissie heeft gefunctioneerd sinds 28-11-1988 en is op 20-6-2007 opgeheven.


Taken

De Subcommissie Geo-Informatie Modellen fungeert als platform voor het afstemmen, codineren en initiëren van onderzoek op het gebied van geo-informatie. Tevens tracht de Subcommissie problemen en vragen op dit gebied te identificeren, te beschrijven en zo mogelijk op te lossen. De Subcommissie beperkt zich tot die aspecten van de geo-informatie die passen binnen het werkveld van de Nederlandse Commissie voor Geodesie en zij richt zich hierbij op de conceptuele aspecten van de modellering van ruimtelijke gegevens.


Onderzoek

De Subcommissie heeft een perspectief geschetst van het werkgebied met als doel bepaalde ontwikkelingen in de geo-informatie meer gericht te kunnen sturen. De Subcommissie heeft hiertoe elf thema's geformuleerd die een kader vormen voor discussie en waarbinnen onderzoeksvragen en onderzoeksprojecten geplaatst en getoetst kunnen worden. Deze thema's zijn:

 • Modelleren van de spatio-temporele werkelijkheid.
 • Spatio-temporele algoritmen.
 • Mutaties van databases en databaseconsistentie.
 • Meerschalige spatio-temporele data.
 • Kwaliteit van spatio-temporele data en de modellering van onzekerheid.
 • Visualisatie van geo-informatie.
 • Gebruik van geo-informatie.
 • Geo-informatie infrastructuur en interoperabiliteit.
 • Mobiele objecten.
 • Semantiek.
 • Recht en organisatie.
 • De thema's zijn nader omschreven in de nota Thema's voor onderzoek 2005 - 2010.

Samenstelling op 20-6-2007

Voorzitter: prof.dr. ir. A.K. Bregt (CGI WU)
Secretaris: ir. J. Kooijman (TNO-NITG)
Ambtelijk secretaris: F.H. Schröder (NCG)

Leden:

drs. N.J. Bakker (Kadaster)
ir. G. Boekelo (Grontmij Geo Informatie)
dr. M.J.M. Grothe (Adviesdienst Geo-informatie en ICT RWS)
ir. L. Heres (Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS)
prof.dr. M.J. Kraak (ITC)
dr. M.J. van Kreveld (UU)
prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom (TU Delft)
prof.dr. F.J. Ormeling (UU)
ing. M. Reuvers (Geonovum)
drs. M.G. de Ruijter (Unie van Waterschappen)
ir. R.C.J. Witmer (Kadaster)

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com