logo NCGeo

Taakgroep Geodetisch-Astronomisch Station Westerbork

Radiotelescoop WesterborkAntenne van het AGRS.NL in Westerbork
Rapport Samen meten

Jaarverslag 1998

Jaarverslag 1999

In de afgelopen twee à drie decennia heeft de toepassing van ruimtetechnieken de geodesie in een gewijzigde relatie met andere aardwetenschappen en de sterrenkunde geplaatst. Met de aardwetenschappen vanwege het gezamenlijke aandachtsveld (de dynamische aarde); met de sterrenkunde vanwege het gemeenschappelijke werkdomein (de ruimte). De relaties bestonden traditioneel, maar behoefden hernieuwing.

Wat de relatie tussen de geodesie en de sterrenkunde aangaat, legde de geodesie zich in Nederland in deze periode, onder meer, toe op de ontwikkeling en toepassing van satellietplaatsbepalingstechnieken (in de laatste 20 jaar: laserafstandmeting, doppler en GPS); de sterrenkunde op VLBI, een radio-astronomische techniek met geodetische en andere (aard)wetenschappelijke toepassingsmogelijkheden. Afgezien van voornamelijk informatief overleg en incidentele projecten voltrokken in Nederland de ruimtegeodetische instrumentele ontwikkelingen zich gescheiden van de radio-astronomische. De geodesie beschikte daarbij over het TUD-observatorium te Kootwijk als basis voor de (mobiele) laserafstandmeting (later ook gravimetrie) en diverse meetlocaties voor doppler en GPS (IGS: ‘International GPS Geodynamics System’ kernstation); de radio-astronomie (NWO/ASTRON) koos Westerbork als locatie voor haar VLBI-werk.

Enkele jaren geleden besloot de TU Delft om doelmatigheidsredenen de ‘vestiging’ Kootwijk als permanent bemande voorziening te sluiten. Het personeel werd overgeplaatst naar Delft en voor het instrumentarium (mobiele satellietlaserafstandmeter, GPS, gravimeter) werd onderdak gevonden bij NWO/ASTRON te Westerbork.
Deze uit de nood geboren geografische vereniging van geodetische instrumentatie met astronomische - ASTRON huisvest ook een van de permanente stations van het Actief GPS Referentie Systeem (AGRS) - biedt nieuwe mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek met de samengebrachte apparatuur.

De NCG heeft gemeend een bijdrage te moeten leveren tot het opstellen van een wetenschappelijk programma, waarin deze nieuwe en uitzonderlijke mogelijkheden ten volle worden benut. Daarom heeft de Commissie op 22 mei j.l. besloten de Taakgroep Geodetisch-astronomisch Station Westerbork in te stellen.


Taken

  • een inventarisatie te maken van de interne en externe programma's/projecten waaraan met de voorhanden apparatuur wordt (of zal worden) deelgenomen;
  • aan te geven welk nieuw onderzoek met de combinatie van de samengebrachte apparatuur kan worden uitgevoerd;
  • aan te geven aan welke nieuwe programma's/projecten met de combinatie van samengebrachte apparatuur zou kunnen worden deelgenomen;
  • een schatting te maken van de looptijden van de betreffende onderzoeks- of andere programma's/ projecten;
  • te inventariseren welke personele en materiële middelen, naast de apparatuur, voorhanden zijn;
  • te ramen welke extra middelen nodig zouden zijn voor de uitvoering van het aangegeven nieuwe onderzoek en/of de deelname aan nieuwe programma's/projecten;
  • een voorstel te doen hoe die middelen zouden kunnen worden verworven.

Samenstelling

Voorzitter: prof. dr. ir. L. Aardoom

Leden:

prof.ir. B.A.C. Ambrosius (TU Delft)
dr.ir. W.A. Baan (Joint Institute for VLBI in Europe)
dr.ir. F.J.J. Brouwer (Rijkswaterstaat)
prof.dr. H.R. Butcher (ASTRON)
prof.dr. R. Klees (TU Delft)
dr.ir. H. van der Marel (TU Delft)
ir. R.E. Molendijk (Meetkundige Dienst RWS)
prof.dr. R.T. Schilizzi (Joint Institute for VLBI in Europe)
prof.dr. ir. P.J.G. Teunissen (TU Delft)
prof.ir. K.F. Wakker (TU Delft)

De Taakgroep is na het afronden van haar taak op 22 november 1999 opgeheven.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com