logo NCGeo

De Taakgroep Geodetisch Onderwijs is in 1996 ingesteld met als opdracht het onderzoeken van de behoefte aan een permanent overleg op het gebied van het geodetisch onderwijs in Nederland en het maken van een voorstel voor het instellen van een dergelijk overleg, mogelijk als een subcommissie van de NCG. De uitkomsten van de opdracht dienden binnen één jaar aan de NCG gerapporteerd te worden. Tevens diende de Taakgroep een aantal acties uit te voeren in het kader van het Nationaal Geodetisch Plan.

Op 22 april 1997 bracht de Taakgroep haar advies uit aan de NCG. De Taakgroep was tot de conclusie gekomen dat alle betrokken partijen behoefte hebben aan een permanent overleg op landelijk niveau op het gebied van het geodetisch onderwijs en dat de NCG hiervoor een geschikt platform is. De Taakgroep stelde voor een Subcommissie Geodetisch Onderwijs in te stellen met als taken:

 • het voeren van een landelijk permanent overleg op het gebied van het geodetisch onderwijs in Nederland op alle onderwijsniveaus; tussen de diverse onderwijsniveaus, het bedrijfsleven, de grote overheidsdiensten, de gemeenten en de beroepsvereniging(en);
 • het ontwikkelen van een landelijke visie op het geodetisch onderwijs in Nederland;
 • het bevorderen van het geodetisch onderwijs in Nederland;
 • het onderkennen van nieuwe ontwikkelingen in onderwijsvormen en daarop inspelen;
 • het onderkennen van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en daarop inspelen. 

Het Nationaal Geodetisch Plan en de Beleidsnota van de NCG zijn uitgangspunt voor het werk van de in te stellen Subcommissie. In de Subcommissie dienen alle onderwijsniveaus, het bedrijfsleven, de grote overheidsdiensten, de gemeenten en de beroepsvereniging(en) vertegenwoordigd te zijn.
De Nederlandse Commissie voor Geodesie nam in haar vergadering van 22 mei 1997 het advies van de Taakgroep over. De Taakgroep had hiermee haar opdracht vervuld en werd opgeheven.


Taken

 • een inventarisatie te maken van de interne en externe programma's/projecten waaraan met de voorhanden apparatuur wordt (of zal worden) deelgenomen;
 • aan te geven welk nieuw onderzoek met de combinatie van de samengebrachte apparatuur kan worden uitgevoerd;
 • aan te geven aan welke nieuwe programma's/projecten met de combinatie van samengebrachte apparatuur zou kunnen worden deelgenomen;
 • een schatting te maken van de looptijden van de betreffende onderzoeks- of andere programma's/ projecten;
 • te inventariseren welke personele en materiële middelen, naast de apparatuur, voorhanden zijn;
 • te ramen welke extra middelen nodig zouden zijn voor de uitvoering van het aangegeven nieuwe onderzoek en/of de deelname aan nieuwe programma's/projecten;
 • een voorstel te doen hoe die middelen zouden kunnen worden verworven.

Samenstelling

De Taakgroep heeft gefunctioneerd van 4 december 1996 tot 22 mei 1997 en was als volgt samengesteld:

Voorzitter: ir. G. Jacobs (Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.)

Leden:

dr.ir. F.J.J. Brouwer (Rijkswaterstaat)
prof.ir. R. Groot (ITC)
ir. H.M. de Heus (Subfaculteit Geodesie)
ir. P. van der Molen (Kadaster)
prof.dr.ir. M. Molenaar (ITC)
ir. J.W. Ormel (Hogeschool Utrecht)
J.H. Schoemakers

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com