logo NCGeo

Jaarverslag 2011 Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens

Een voorbeeld van 3D-detailmodellen van Rotterdam. Afbeelding uit de presentatie van prof.dr.ir. M.G. Vosselman (Universiteit Twente–ITC)  over 3D-data-inwinning en het automatisch genereren van 3D-geo-informatie.

De Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens wil de beschikbaarheid en het gebruik van ruimtelijke basisgegevens bevorderen door:

  • het afstemmen van onderzoek op het gebied van inwinning, representatie en gebruik van deze gegevens;
  • het vastleggen en verspreiden van relevante kennis op dit gebied door middel van publicaties en studiedagen;
  • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan de NCG en andere betrokkenen;
  • het initiëren van specialistisch onderzoek (NCG-promotieplaatsen);
  • het onderhouden van (inter-) nationale wetenschappelijke contacten.

De Subcommissie, onder voorzitterschap van prof.dr.ir. M.G. Vosselman (Universiteit Twente - ITC), telt acht leden, werkzaam op het gebied van de geo-informatie bij universiteiten, overheid, diensten en bedrijven (zie Bijlage 1). De Nederlandse vertegenwoordigers in EuroSDR (European Spatial Data Research) (zie Bijlage 2) zijn lid van de Subcommissie.

De Subcommissie heeft in het verslagjaar vergaderd op 30 maart en 3 november. Op 30 maart is er tevens een gezamenlijke vergadering gehouden met de Subcommissies Geo-Informatie Infrastructuur. Op deze vergaderingen is onder meer aandacht besteed aan de Kennis- en onderzoeksagenda van de NCG en zijn presentaties gehouden over de 3D Pilot NL, de kaartproductie van TomTom en het voorstel grootschalige onderzoeksfaciliteit Maps4Science.

De Subcommissie heeft de ISO/TC 211 workshop 'Standards in action' (Delft, 25 mei 2011), het '3D Pilot congres' in de Cruise Terminal Rotterdam (16 juni 2011) en de '2nd International Workshop on 3D Cadastres' (Delft, 16 - 18 november 2011) ondersteund.

Tijdens de vergaderingen zijn de ontwikkelingen in EuroSDR (European Spatial Data Research) besproken. Subcommissielid mw. dr. J.E. Stoter is gekozen tot voorzitter van Commissie 4 Data Specifications van EuroSDR.


3D Pilot NL

Mw. dr. J.E. Stoter (TU Delft, Kadaster) gaf tijdens de gezamenlijke vergadering met de Subcommissies Geo-Informatie Infrastructuur op 30 maart 2011 een presentatie over de 3D Pilot NL. In het project hebben meer dan zestig organisaties samengewerkt om toepassingen van 3D-geo-informatie een impuls te geven. Aan de hand van 'use cases' zijn verschillende aspecten in kaart gebracht, variërend van 3D-data-inwinning, definitie van 3D-standaarden, het beheer van 3D-data tot het gebruik ervan in toepassingen.

De uitkomsten van de pilot zijn op 16 juni 2011 breed gepresenteerd tijdens het '3D Pilot congres' in Rotterdam. Op 20 september 2011 is tijdens de 3D Summit in Boulder (USA) de OGC 3D Award (Open Geospatial Consortium) uitgereikt aan de 3D Pilot NL. De prijs is toegekend omdat Nederland het eerste land is dat op nationaal niveau afspraken maakt over een 3D-standaard die de OGC 3D standaard 'CityGML' implementeert en deze tegelijkertijd volledig integreert met bestaande rijk-semantische 2D-informatiemodellen: Informatiemodel Grootschalige geografie (IMGeo) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

De tweede fase van de 3D Pilot NL is in oktober 2011 van start gegaan en is gericht op het ontwikkelen van instrumentarium om de implementatie van 3D in Nederland nog verder te ondersteunen.


Presentatie kaartproductie bij TomTom

Tijdens de vergadering op 3 november 2011 heeft drs. R. van Essen (TomTom) een presentatie gegeven over onderzoeksvragen voor de kaartproductie van TomTom. Een belangrijk thema is het aanbrengen van wijzigingen van de realiteit in kaarten via gebruikers ('community input', 'active en passive'). Het streven is om kaarten zoveel mogelijk automatisch te laten wijzigen. Onderzoeksvragen zijn onder andere: hoe kan het maken van kaarten goedkoper worden?, hoe zijn kaarten meer up-to-date te krijgen? en wat is de betrouwbaarheid van de 'community input'?


Presentatie Maps4Science

Prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom (TU Delft) gaf tijdens de vergadering op 3 november 2011 een presentatie over het voorstel voor een grootschalige onderzoeksfaciliteit Maps4Science, dat moet resulteren in een nationale geo-informatie onderzoekinfrastructuur met Europese potentie en het bevorderen van ruimtelijke doorbraken in andere wetenschapsvelden. Maps4Science dient de Nederlandse academische gemeenschap te voorzien van gemakkelijke, snelle en rendabele toegang tot de rijkdom aan beschikbare geo-informatie. Het gaat hierbij zowel om aardegebonden, als om sociaaleconomische data. Geo-informatie biedt hierdoor domeinen als biologie, geneeskunde, architectuur en geschiedenis mogelijkheden tot nieuw onderzoek.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com