logo NCGeo

Jaarverslag 2009 Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens

Combinatie van terrestrische en akoestische data. Uit de presentatie van M.P. Kodde (Fugro-Inpark B.V.), studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry'.

De Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens wil de beschikbaarheid en het gebruik van ruimtelijke basisgegevens bevorderen door:

  • het afstemmen van onderzoek op het gebied van inwinning, representatie en gebruik van deze gegevens;
  • het vastleggen en verspreiden van relevante kennis op dit gebied door middel van publicaties en studiedagen;
  • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan de NCG en andere betrokkenen;
  • het initiëren van specialistisch onderzoek (NCG-promotieplaatsen);
  • het onderhouden van (inter-) nationale wetenschappelijke contacten.

De Subcommissie, onder voorzitterschap van prof.dr.ir. M.G. Vosselman (Universiteit Twente-ITC), telt acht leden, werkzaam op het gebied van de geo-informatie bij universiteiten, overheid, diensten en bedrijven (zie Bijlage 1). De Nederlandse vertegenwoordigers in EuroSDR (European Spatial Data Research) zijn lid van de Subcommissie.

De Subcommissie heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd, een gezamenlijke vergadering met de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur gehouden en heeft de studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry' georganiseerd. Van de studiemiddag 'Core Spatial Data', gehouden in 2008, is de publicatie Core Spatial Data, Peter J.M. van Oosterom (Editor) verschenen in de Groene reeks van de NCG. De publicatie bevat de uitgeschreven presentaties van de studiemiddag.


Studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry'

De studiedag is gehouden op 26 november 2009 bij Oracle Nederland BV in De Meern en georganiseerd door de Subcommissies Mariene Geodesie en Ruimtelijke Basisgegevens van de NCG in samenwerking met Oracle en de Oracle Gebruikersclub Holland. De studiedag telde circa 80 deelnemers en vijftien presentaties. Het thema van de studiedag betrof de uitdagingen veroorzaakt door de steeds groeiende hoeveelheden data die worden gegenereerd door moderne sensorsystemen, zowel in de natte als in de droge sector. Om een breder gehoor te bereiken, is aandacht besteed aan zowel mariene (multi-beam echo) en als landdata (LIDAR: LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging) met de focus op datamanagement van grote puntwolken. De huidige oplossingen zijn niet voldoende voor toekomstige behoeften en daarom zal er nieuwe software (datastructuren, algoritmes) en hardware (parallelle computing, clusters, grids) ontwikkeld moeten worden. Van de presentaties wordt een publicatie gemaakt.


Presentatie basisregistraties

Ir. R.P.E. van Rossem (ministerie van VROM) heeft tijdens de vergadering op 30 juni 2009 een presentatie gehouden over het project 'Basisregistratie grootschalige topografie' (BGT), dat onderdeel gaat uitmaken van het stelsel van basisregistraties en dat ook wordt genoemd in het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en e-overheid (NUP). Met de realisatie van de BGT gaat de hele overheid dezelfde grootschalige kaart van Nederland gebruiken. Onder grootschalige topografie wordt verstaan topografie geschikt voor weergave op de schaalniveaus 1:500 tot 1:5000. De kleinere schaalniveaus worden gedekt door de Basisregistratie Topografie (BRT). De BGT valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VROM.


Thema 3D-geo-informatie

Het Dagelijks Bestuur van de NCG heeft voor het zichtbaar maken van de kennis die binnen de NCG aanwezig is en die toegepast kan worden door derden aan de Subcommissie gevraagd op het thema 3D-geo-informatie vijf vragen te formuleren. Deze vragen kunnen gebruikt worden voor een mogelijke scenariostudie op dit gebied. Hiervoor zijn op basis van het onderzoeksprogramma van de Subcommissie vijf vragen gekozen, die gaan over de gebruikerseisen, 2D- en 3D-functionaliteit in één naadloze omgeving, 3D-datamodellen, een multidisciplinaire aanpak van het 3D-onderzoek en de integratie van 3D met tijd en schaaldimensies.


EuroSDR

Tijdens de vergaderingen is informatie uitgewisseld over EuroSDR (European Spatial Data Research) en diverse onderzoeksprojecten. EuroSDR heeft een nieuw onderzoeksplan opgesteld.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com