logo NCGeo

Jaarverslag 2007 Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens

Luchtfotogrammetrie

De Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens wil de beschikbaarheid en het gebruik van ruimtelijke basisgegevens bevorderen door:

  • het afstemmen van onderzoek op het gebied van inwinning, representatie en gebruik van deze gegevens;
  • het vastleggen en verspreiden van relevante kennis op dit gebied door middel van publicaties en studiedagen;
  • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan de NCG en andere betrokkenen;
  • het initiëren van specialistisch onderzoek (NCG-promotieplaatsen);
  • het onderhouden van (inter-) nationale wetenschappelijke contacten.

De Subcommissie, onder voorzitterschap van prof.dr.ir. M.G. Vosselman (ITC), telt acht leden, werkzaam op het gebied van de geo-informatie bij universiteiten, overheid, diensten en bedrijven (zie Bijlage 1). De Nederlandse vertegenwoordigers in EuroSDR (European Spatial Data Research) zijn lid van de Subcommissie.

De Subcommissie heeft in november van het verslagjaar haar eerste vergadering gehouden. Er is een begin gemaakt met het verder afbakenen van het werkveld van de Subcommissie en het formuleren van een onderzoeksprogramma. De volgende onderzoeksvelden en onderzoeksthema's zijn hiervoor voorlopig genoemd:

  • onderzoek met bettrekking tot vectorbasisgegevens: analyse van gebruikersbehoeften en de benodigde dienstverlening, integratie van verschillende basisbestanden, generalisatie, functionaliteit van geo-databasemanagementsystemen om multi-temporele databases te ondersteunen en 3D-geo-informatie;
  • onderzoek met bettrekking tot ruwe gegevens: analyse van toepassingen, datamanagement, extractie van geo-informatie, mutatiedetectie en kwaliteitsanalyse ruwe gegevens.
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com