logo NCGeo

Jaarverslag 2010 Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur

De missie van de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur is een bijdrage te leveren aan de lange termijn ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur. De Subcommissie geeft invulling aan haar missie door middel van regelmatig overleg en het opstellen en bijhouden van een onderzoeksagenda.

De Subcommissie heeft in het verslagjaar driemaal vergaderd; op 3 februari, 2 juni en 27 oktober. Tijdens de vergaderingen is informatie uitgewisseld over nieuwe ontwikkelingen in het veld, is aandacht besteed aan het strategiehouderschap kennis, innovatie en educatie van de NCG voor GIDEON – Basisvoorziening geo-informatie Nederland, is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe onderzoeksagenda en zijn drie presentaties gehouden.


Presentaties

Drs. C.W. Quak (TU Delft) heeft op 3 februari een presentatie gehouden over het Onderzoeksinstituut OTB en de sectie GIS-technologie. Besproken zijn de missie en de kernactiviteiten van het OTB, de belangrijkste opdrachtgevers, de secties, het onderwijs en de cursussen. Over de sectie GIS-technologie kwamen aan de orde de missie, de visie, de wetenschappelijke en technische focus, crisismanagement, ruimtelijke informatiestructuur, de omvang van de sectie, publicaties, het onderzoek en het onderwijs.

Prof.dr.ir. A.K. Bregt (WUR) gaf op 2 juni de presentatie 'Research development at geo-infromation Science and Remote Sensing' (WUR–CGI). De volgende onderdelen kwamen ter sprake: educatie (nieuwe minor Geo-information for enviroment and society), het onderzoek, visitaties, de missie, de research focus van de afgelopen en komende vijf jaar, voorbeelden van onderzoeksprojecten uit de afgelopen vijf jaar, workshops, nieuwe onderzoeksthema's, toekomstige projecten en onderzoeksvragen.

Ir. J.D. Bulens (Alterra) gaf, eveneens op 2 juni, een presentatie over Alterra–CGI. Aan de orde kwamen de missie, vier teams met totaal circa 65 medewerkers, strategische speerpunten, de wetenschappelijk focus, speerpunten en koppelingen met de Wageningen Universiteit, interacties tussen de groepen van Alterra–CGI en WU–CGI en voorbeelden van de projecten historische kaarten, Landelijk Grond gebruiksbestand van Nederland, Europese landschapsclassificaties en de Atlas demonstrater.

Vertegenwoordigers van de Rijkswaterstaat Data–ICT–Dienst (DID) hebben op 27 oktober een presentatie gehouden over de DID nu en later. Besproken zijn onder andere interne en externe ontwikkelingen, de domein- en data-architectuur en de geo-informatie infrastructuur van de DID, die ook wordt toegepast en gebruikt bij andere onderdelen van Rijkswaterstaat.


Workshop 'VGI for SDI?'

Op 16 april heeft de Subcommissie in samenwerking met het Laboratorium voor Geo-informatiekunde en remote sensing van de Wageningen Universiteit de workshop 'VGI for SDI?' (Voluntary geographic information for spatial data infrastructures?) georganiseerd. In vijf voordrachten zijn de kenmerken, de ontwikkelingen en de uitdagingen van 'voluntary' geo-informatie gepresenteerd en zijn de (potentiële) invloeden van VGI op 'Spatial Data Infrastructures' (SDI) bediscussieerd.


Publicatie Geo-informatie kent geen tijd?

Naar aanleiding van de studiemiddag over temporele aspecten van geografische gegevens, georganiseerd door de Subcommissie en Geo-Informatie Nederland (GIN) op 17 september 2009 in Utrecht, is de publicatie Geo-informatie kent geen tijd? in de Groene reeks van de NCG uitgegeven. De publicatie bevat vijf uitgeschreven presentaties van de studiemiddag en is geredigeerd door de Subcommissieleden drs. N.J. Bakker (Kadaster), dr. L. Breure (Universiteit Utrecht) en drs. C.W. Quak (TU Delft).

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com