logo NCGeo

Jaarverslag 2009 Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur

4D-kadaster, illustratie uit de presentatie van drs. C.W. Quak (TU Delft), studiemiddag 'Geo-Informatie kent geen tijd'.


Ontwikkelingen in het werkveld

In Rotterdam is van 15 tot en met 19 juni de '11e Global Spatial Data Infrastructure Conference' gehouden, die in het teken stond van de resultaten van het programma Ruimte voor Geo-Informatie en de nog resterende uitdagingen van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur. Het Nationaal Georegister is op 18 juni tijdens de conferentie gelanceerd. Het INSPIRE-portaal (Infrastructure for Spatial Information in Europe) maakt integraal onderdeel uit van het register.

Op 1 september 2009 is de Nederlandse implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie, de INSPIRE-wet, in werking getreden. INSPIRE heeft het startsein gegeven voor het wervingsproces van experts, 'facilitators' en editors voor de thematische werkgroepen voor de dataspecificatie van de thema's in Annex II en III van de INSPIRE-richtlijn.

Het ministerie van VROM heeft namens het Beraad voor Geo-Informatie (GI-beraad) de NCG strategiehouder gemaakt van de strategie kennis, innovatie en educatie van GIDEON - Basisvoorziening Geo-Informatie Nederland. Daarmee is implementatiestrategie 7 kennis, innovatie en educatie van het beleidsplan, dat tot deze basisvoorziening moet leiden, verzorgd. Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), een invulling van implementatiestrategie 1 van GIDEON, inbedding geo- in e-dienstverlening, is van start gegaan met de kwartiermakersfase en de projectuitvoering. In de tweede jaarlijkse voortgangsrapportage van GIDEON gaven de zeven implementatiestrategieën een wisselend beeld te zien ten aanzien van de mate waarin ze worden opgepakt door de beoogde strategiehouders.

GeoBusiness Nederland startte een proces om tot een visie te komen op de nationale geo-informatie infrastructuur met een meer gebalanceerde betrokkenheid dan nu het geval is van alle partijen die in Nederland actief zijn met geo-informatie, met name ook het bedrijfsleven naast overheden en organisaties die overheidstaken vervullen.

De Bouw Informatie Raad startte een project Informatiestructuur Ondergrondse en Bovengrondse Ruimten, nu onder de definitieve naam BIM-Omgeving. Het gaat er in het project om omgevingsinformatie snel beschikbaar te hebben in Bouw Informatie Modellen (BIM). Even zwaar weegt het om vanuit de BIM-informatie over veranderingen in de omgeving als gevolg van het tot stand komen van het bouwwerk naar de bronnen van de omgevingsinformatie terug te leveren. Dat betreft voor een groot deel geo-informatie en dus kan gezegd worden dat een belangrijke gebruikende sector van geo-informatie zich met dit project aangemeld heeft.


Vergaderingen van de Subcommissie

De Subcommissie heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd. Ook is er een gezamenlijke vergadering met de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens gehouden ingevolge de afspraak dat jaarlijks eenmaal te doen. Tijdens de vergaderingen hebben de gastorganisaties, UT-ITC en NLR, een presentatie gegeven over hun werk en de betrokkenheid daarvan bij het onderwerp van de Subcommissie.

De Subcommissie heeft een aanzet gemaakt tot het opstellen van haar onderzoekprogramma, in eerste instantie op de onderwerpen: definities, toelichting en beschrijving van geo-informatie infrastructuur (GII), het gebruik van geo-ICT en de GII, 'governance' en ontwikkeling van de GII, technologie en dienstverleningconcepten, het testen van standaarden en interoperabiliteit, het verbinden aan de GII en sensornetwerken.


Onderzoek en studiebijeenkomsten

TNO Geological Survey of the Netherlands startte een onderzoek aan de hand van een pilot implementaties hoe haar 3D-ondergrondmodellen via ook door INSPIRE voorziene webservices (SOAP (Simple Object Access Protocol)/WSDL (Web Service Description Language)) het beste aan een breed publiek beschikbaar kunnen worden gesteld. Voor het onderwerp haalbaarheid Warmte Koude Opslag in de ondergrond leidde dit tot een operationele applicatie ontwikkeld door het ingenieursbureau TAUW voor de Rijksgebouwendienst.

Het programma Ruimte voor Geo-Informatie vierde zijn afsluiting op het GeoFort. Het voorstel voor een vervolgprogramma onder de naam Nederland Geoland is als onderdeel van het brede voorstel Delta in Transition van CURNET helaas niet geaccepteerd. Daarna is er apart voor het onderdeel geo-informatie nog een herkansingstraject ingegaan.

Op 17 september 2009 is een studiebijeenkomst georganiseerd door de Subcommissie onder de titel 'Geo-Informatie kent geen tijd'. Het Kadaster en GeoNovum organiseerden op 19 november 2009 een bijeenkomt over 3D-informatie: 'Toepassingsmogelijkheden van 3D in de publieke dienstverlening'.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com