Print deze pagina

Jaarverslag 2011 Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie

Het Dagelijks Bestuur van de NCG heeft op 11 februari van het verslagjaar acht Subcommissieleden benoemd. Hiermee heeft de Subcommissie een officiële herstart gemaakt binnen de NCG. De Subcommissie heeft in het verslagjaar vergaderd op 29 januari, 14 juni en 25 oktober. Tijdens de vergaderingen is een missie en een werkwijze van de Subcommissie vastgesteld...