Print deze pagina

Jaarverslag 2009 Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie

Voorzitter van de Subcommissie prof.dr.ir. R.F. Hanssen (TU Delft) heeft in het verslagjaar twee keer een vergadering bijeengeroepen, waarin over een herstart van de Subcommissie is gesproken. Hierbij is aandacht besteed aan de definiëring van het probleemveld, de missie, de doelstelling en de samenstelling van de Subcommissie...