Print deze pagina

Jaarverslag 2007 Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie

De Subcommissie heeft in mei, juli en december van het verslagjaar vergaderd. Leidraad voor de activiteiten van de Subcommissie is het Onderzoeksprogramma 2002 - 2007. De volgende onderwerpen staan centraal op de agenda van de Subcommissie...