Print deze pagina

Jaarverslag 2005 Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie

De Subcommissie is in februari, juni en november van het verslagjaar bijeen geweest. Leidraad voor haar activiteiten is het eind 2001 vastgestelde Onderzoeksprogramma 2002 - 2007. De volgende onderwerpen staan centraal op de onderzoeksagenda van de Subcommissie...